ברירת פרץ - הוא עוד נשאר בממשלה
ברירת פרץ

יזהר בן נחום


 

אומרים: "פרץ נכנע בלי קרב.

פרץ בגד בבוחריו".

תראו איך כל החכמים

תוקפים אותו בלי רחמים:

"איך זה, עם כל ההשפלה,

הוא עוד נשאר בממשלה?

אין לו טיפת כבוד עצמי?"

אך אם יצא, אמרו לי מי

יקפוץ מייד בקול רינה

על המקום שהתפנה?

הגידו, אנשים טובים,

את מי תרצו לראות יושבים

ליד שולחן הממשלה?

זוהי היום השאלה.


 


מסמכים חדשים בעיתונות תנועתית וכלליתעיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים