ביחד ולחוד - מרצ צריכה לשתף פעולה עם העבודה בכל תחום אפשרי וגם להקפיד לבדל את עצמה
ביחד ולחוד

נחום שור, כפר-מנחם


מרצ צריכה לחתור לשיתוף פעולה עם העבודה בכל תחום אפשרי * ובאותה מידה להקפיד לבדל את עצמה

 

אירועים כמו מלחמת לבנון השנייה והמפץ הפוליטי הגדול, שהתחולל לפניה, ושבא לידי ביטוי בבחירות האחרונות לכנסת, יוצרים תמיד תחושה שהמסגרות הפוליטיות הקיימות אינן נותנות ביטוי פוליטי נכון למפה הפוליטית האמיתית, ואינן משקפות נכונה את הקשר שבין ההשקפות והדעות של האנשים, לבין המסגרת הפוליטית שאליה הם משתייכים. בהקשר זה אף עלתה הצעתו (השנויה במחלוקת) של ח"כ אבו וילן לאיחוד מרצ עם העבודה. גם אם לא מדובר בהצעה מעשית, עלינו לעסוק בשאלה: כיצד מחברים בשעה קריטית זו את כל הכוחות הקרובים מאוד בהשקפותיהם ובעמדותיהם, ולעתים אף כמעט זהים - קרי, מפלגת העבודה ומרצ - לפעולות משותפות בנושאים חיוניים, בעלי עדיפות עליונה למדינת ישראל ולחברה הישראלית.

 

בראש וראשונה דרוש לדעתי שיתוף פעולה הדוק ואקטיבי בין "מחוז הקיבוצים" של העבודה לבין פעילי מרצ בקיבוצים. זה מחייב שהמאמץ יופנה מהניסיונות הנואלים מכל צד ל"צוד" כמה חברים המשתייכים למחנה "האח השני" ולהפנות את המבט אל עבר פעולה נמרצת, חוצת מסגרות מפלגתיות ומתגבשת סביב תכנים וגישות משותפות. אין שום מניעה, למשל, שלא נראה יותר אנשים, שהם חברי מפלגת העבודה, פעילים לצד חברי מרצ במאבק אקטיבי למען השלום ולמניעתה של מלחמה חדשה.

 

אני סבור, שבאופן עקרוני ומהותי, צריכה להיות על המפה הפוליטית של ישראל מפלגה ציונית, סוציאל-דמוקרטית, שמאלית ו"יונית", הניצבת משמאלה של מפלגת העבודה ומקפידה לחתור לשיתוף פעולה עמה, בכל תחום אפשרי. ובאותה מידה, מקפידה גם לבדל את עצמה. שהרי ברור לגמרי, שאני למשל, וכן כל אלה במרצ השותפים להשקפתי - קרובים הרבה יותר לאישים כמו אמרי רון, מוקי צור או אלישע שפירא, הנמנים עם מפלגת העבודה, מאשר לאנשים ממפלגתנו, הנמנים על הזרם הקיצוני במרצ, ואשר עושים שירות דוב - ובוודאי לא שירות טוב לעניין השלום ולעניין שינוי פניה של החברה הישראלית, לצמצום הפערים המסוכנים בתוכה ולמאבק כנגד כל שאר הרעות החולות (שחיתות, אלימות, גזענות, פוסט ציונות ועוד). אז לא. אני לא מועמד להצטרף למפלגת העבודה והאישים היקרים שהזכרתי לא מועמדים להצטרף למרצ. אבל מדוע שלא נפעל יחדיו, בכל מסגרת אפשרית, למען המטרות המשותפות לכולנו?


 


מסמכים חדשים בעיתונות תנועתית וכלליתעיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים