חדר אורחים: אטימות לב וקהות חושים - במלאת 50 שנה לטבח בכפר קאסםחדר אורחים: אטימות לב וקהות חושים

לטיף דורי


כפר קאסם היום

במציאות, הפכו השלטונות את פסק הדין במשפט נאשמי כפר קאסם לבדיחה עצובה.

 

בסוף שנת 1959 לא נשאר בבית הסוהר איש מן האשמים שנשפטו לתקופת מאסר מ-17 שנים ועד ל-5 שנים. בדומה לפושעי "המחתרת היהודית" הם קיבלו חנינה מנשיא המדינה דאז יצחק בן צבי ויצאו לחופשי כשהממשלה דואגת להם למקורות פרנסה מכובדים.

 

ובן גוריון, ראש הממשלה, החזיר את הדרגה לנאשם שמואל מלינקי ובנוסף קיבל את התפקיד של האחראי על הביטחון בכור האטומי בדימונה. הנאשם מס' 2 גבי דהאן מונה להיות אחראי על תפקידים ביטחוניים מיוחדים בעיריית רמלה, כולל הטיפול בתושבי העיר הערביים. ואילו אלוף משנה יששכר שדמי יצא בעונש "חמור" - קנס של גרוש אחד בלבד. מאז הפך המושג "הגרוש של שדמי" למטבע לשון ברחוב הערבי המצביע על עיוות הדין לגבי מי שאמר את המשפט "אללה ירחמו" כשנשאל מה לעשות עם התושבים שאיחרו לשוב לביתם.

 

במהלך המשפט נשמעה ההכללה המתחסדת שהרצח התאפשר, מאחר וכמה מאנשי היחידה היו בני עדות המזרח שהם "שונאי ערבים" וכו', אבל עובדה היא שביתר היחידות שהוצבו בששת הכפרים השכנים היו גם בני עדות המזרח ושם לא רק שלא התרחש טבח אלא הם התירו למאות ערבים שאיחרו לשוב להיכנס לבתיהם מאחר ולא ידעו על העוצר וזאת למרות ההוראה "אללה ירחמו".

 

בכלל, הם שמרו על צלם האדם בראותם את הדגל השחור שהתנוסס מעל ההוראה הבלתי חוקית. אותם צריך לזכור ולהוקיר ואילו את אלה שלחצו על ההדק צריך להוקיע.

 

עלינו לשנן בפני הנוער את הלקחים המתחייבים בדומה לטבח אחינו בקישינוב שאותו אנו מציינים ובצדק - מדי שנה בשנה. טוב תעשה שרת החינוך והתרבות יולי תמיר אם תדאג להקדיש ביום הזיכרון שעת מחנך בכל בתי הספר על הטבח, כפי שעשה בזמנו שר החינוך יוסי שריד.

 

50 שנה עברו מאז הלילה הנורא ההוא, תושבי כפר קאסם מעלים את זכר חלליהם מדי שנה בשנה בתהלוכת אבל עצורה. השנה הם יקיימו עצרת המונית יהודית ערבית שבה יוכרז על פתיחת "מוזיאון החללים" שינציח את זכרם.

 

הכותב הוא אזרח כבוד של כפר קאסם.
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים