היתושים או הביצה - האם על תומכי "מדינת הרווחה" להיאבק למען שינוי כולל או על עוד חוק ועוד תקנה?
לאתר יסו"ד

היתושים או הביצה

אלעד הן, חבר ביסו"ד ובקבוצות הבחירה של "המחנות העולים"


האם על תומכי "מדינת הרווחה" להיאבק למען שינוי כולל, או על עוד חוק ועוד תקנה?

קול קורא לסוציאל-דמוקרטים

 

במה נכון יותר להילחם, ביתושים או בביצה? זאת השאלה שהציגה ח"כ שלי יחימוביץ' בכנס של יסו"ד (ישראל סוציאל-דמוקרטית), שנערך לאחרונה בבית מפלגת העבודה. הכנס - בו נכחו כ-140 חברי מפלגת העבודה, ביניהם חברים רבים מקיבוצים ומקבוצות שיתופיות - לא דן בעלייה השנייה ובחלוצים, אלא במדיניות החברתית והכלכלית שיש לנקוט היום, אחרי מלחמת לבנון השנייה, כשעומק הכשל של המערכות הממשלתיות נעשה ברור יותר מאי פעם.

 

הביצה במשל של יחימוביץ' היא סדר היום הניאו-ליברלי המושל בכיפה הישראלית בעשורים האחרונים. היתושים הם "הדברים הקטנים", כמו: הפרטת משק החשמל, פגיעה במחירי המים לחקלאים, הפרטת בתי הסוהר ורשות הדואר. הדילמה מולה אנו ניצבים, לפי משל זה, היא איך לחלק את הכוחות במאבק. האם להיאבק למען שינוי כולל, או על עוד חוק ועוד תקנה? מהו האיזון בין הדברים, במיוחד בהתחשב בכוח המוגבל מאוד של הסוציאל-דמוקרטיה בפוליטיקה הישראלית היום? את הצעת התקציב של משרד האוצר כינתה יחימוביץ': "תקציב פוסט ציוני". לדבריה, התנערות המדינה מאחריות להתנהלות החברתית והכלכלית מסמנת ויתור על הציונות. עוד קראה יחימוביץ' להתארגנות כוח פוליטי משמעותי בתוך המפלגה, לקידום סדר היום הסוציאל דמוקרטי.

 

בין פותחי הדיון היו גם שר הביטחון עמיר פרץ, יו"ר סיעת העבודה אפרים סנה, עופר קורנפלד, פרופ' דני גוטוויין וד"ר עמי וטורי. חברים רבים נוספים לקחו חלק בדיון עצמו. שאלה שהעלו רבים מהם הייתה איך ניתן לעצור את המשך פירוקה של מדינת הרווחה, ואיך לבצע את המשימה "תחת אש" מצד משרד האוצר והפוליטיקאים המזוהים עם סדר היום שלו.

 

הכנס לא הסתפק בהצגת השאלה, אלא נראה כי גם התחיל לתת את התשובה. דובר אחרי דובר חזרו האנשים ואמרו: עלינו להתארגן! אנחנו חברי מפלגה. אנחנו רבים. יש לנו סדר יום ברור. מדוע קולנו לא נשמע בתוך המפלגה? עלינו ליצור בסיס מאורגן של כוח שיוכל לתמוך בצורה מסודרת בחברי הכנסת "שלנו", ולהתנגד לאחרים. עלינו להפוך את מפלגת העבודה לסוציאל-דמוקרטית. עלינו להיבחר למוסדות המפלגה ולחזור לעשות את הדבר הנשכח ההוא, שפעם היה חלק משמעותי מסדר היום של התנועה הקיבוצית: פוליטיקה מפלגתית.לאתר יסו"ד

 מסמכים חדשים בעיתונות תנועתית וכלליתעיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים