צום קל
צום קל

יזהר בן נחום


עשרה ימי תשובה

הם זמן טוב למחשבה,

כי לפי האמונה,

אחרי ראש השנה,

נכתבים ונחתמים

הספרים שבמרומים

ולכל מי שחטא

יש עוד צ'אנס לחרטה

עד ליום הכיפורים,

חוץ מרשעים גמורים,

שמכים כמו גיבורים

על חזם של אחרים

ובוטחים בצדקתם,

כי האל תמיד אתם.

 

 מסמכים חדשים בעיתונות תנועתית וכלליתעיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים