מי ממריא? - מדוע בפרויקט "הקיבוצים ממריאים לעתיד" לא השתתפו "האנשים הפשוטים"
מי ממריא?

גדי גולד, אפק


שולמית אלוני

מדוע בפרויקט

"הקיבוצים ממריאים לעתיד"

לא השתתפו "האנשים הפשוטים"

 

 

 

 

הגיליון המיוחד "ממריאים לעתיד" (הקיבוץ, 31.8) היה באמת חשוב מאוד. קראתי, עברתי על שמות הכותבים לפרויקט, ומצאתי: כולם נשיאים, מלכים, פוליטיקאים חשובים מורמים מעם. לנו, לאנשים הפשוטים, אנשי עמל, זיעה, אנשי השדה והמלאכה - אין מה להגיד כאן. לדעתה של מערכת העיתון, דעתנו ודברינו לא נחשבים, גם לא חשובים, לכן גם לא נאמרים.

 

אבל לי יש מה להגיד, למרות שלא שאלו אותי. הדברים הנאמרים-נכתבים בפרויקט אינם חדשים לנו. חלק מהכותבים (ואני מעריך את כולם) חושבים שהם המציאו את האש והגלגל, אך לא - הדברים ידועים, נאמרו ונכתבו עוד בימי ראשית ההתיישבות והחלוצים, בימי כינרת והדגניות, אמרו אותם כבר א"ד גורדון, בן-גוריון, טבנקין, יצחק בן-אהרון ואחרים - תבדקו! אני בדקתי!

 

ובכל זאת, גם מילה אחת טובה. דברי שולמית אלוני כאילו יצאו מגרוני, בעיקר דבריה על הפרטה, צדק חברתי והוותיקים מול הבנים. אני חוזר על דבריי, שנאמרים הרבה בקיבוץ שלי: בקיבוץ המופרט - כולנו שותפים אמיתיים. ההפרטה תהיה אמיתית, הוגנת, ישרה ושקופה. אם נתעסק פחות בהפרטות, בכסף, נדע אולי להיות טובים יותר לעצמנו, לחברה, לחלשים ולמדינה.

 

ומילה לסיום: בעיתון "הקיבוץ" אני מקפיד לקרוא ארבעה שכותבים לעיתון. שלום זבולוני ז"ל מאושה היה אחד מהם.

 


 מסמכים חדשים בעיתונות תנועתית וכלליתעיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים