בפתח שנה
בפתח שנה

יזהר בן נחום


מתוף אוסף שנים טובות, גבעת חביבה

כלתה תשס"ו והסתיימה

בטעם רע של מלחמה.

סדר היום הלאומי

עסוק בשאלה את מי

לשלוח מול כיתת יורים

ועל שלום לא מדברים.

"מחר תהיה עוד מלחמה",

אומרים לנו. "המשימה

היא לשקם את הצבא.

זה לא הזמן לאהבה",

אבל בפתח עוד שנה,

אם יש בכם עוד אמונה

ביום אחר, יום של תקווה,

קראו בקול: שנה טובה!

 

 מסמכים חדשים בעיתונות תנועתית וכלליתעיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים