גם איחד, גם פילג - על תרומת בן-אהרון


בן אהרון

גם איחד, גם פילג

אבשלום יעקבי, מעוז-חיים


אין זה הוגן להדגיש את תרומתו השלילית בלבד של בן-אהרון * תגובה למוטי תירוש מאיילת-השחר

 

הקביעה הנחרצת של מוטי תירוש מאיילת-השחר בנוגע ל"מחלוקת ההיסטורית" (הקיבוץ, 31.8) לגבי פועלו ההיסטורי של יצחק בן-אהרון - מוגזמת במקצת. הייתי אומר שבן-אהרון היה איש שיזם והשתתף בפילוגים מספר בתנועה הקיבוצית, וגם יזם והשתתף באיחודים. לכן יהיה לא הוגן להדגיש ולקבוע באופן נחרץ את תרומתו השלילית בלבד. בן-אהרון היה איש ניגודים, אבל מכאן ועד הכרזתו של מוטי המרחק רב. הייתי משאיר את המסקנות לחוקרים שיבואו בעתיד לחקור ולפסוק.

 

בן-אהרון היה פעיל בפילוג של קיבוץ השומר-הצעיר ג' בחיפה, אבל היה גם בין מייסדי תנועה עולמית בשם נ.צ.ח - "נוער צופי חלוצי", ואיחודה בקיבוץ-המאוחד, בארץ ובעולם. בן-אהרון היה בין מייסדי סיעה ב' בתל-אביב ובארץ, וקשר אותה עם הקיבוץ-המאוחד להקמת "התנועה לאחדות העבודה". הוא היה פעיל בהקמת מפלגה חדשה של התנועה לאחדות-העבודה ומפ"ם, בשם "מפלגת הפועלים המאוחדת", ואחרי מספר שנים היה מעורב בפילוגה של מפלגה זו. אחרי מלחמת ששת-הימים יצא בקריאה נרגשת לאיחוד כל מפלגות הפועלים. האיחוד הכולל לא הושלם, כי מפ"ם לא הצטרפה אליו.

 

והערה נוספת: הפילוג בקיבוץ-המאוחד של חברי מפא"י היה מיותר בהחלט. הוא גרם לפילוגי משקים והסב סבל רב למשקים ולחברים רבים.

 

זכור לי כי לפני הפילוג במפא"י, כשחבריי הטובים במעוז-חיים ממפא"י ניסו לשכנע אותי להצטרף אליהם, הם הבטיחו לי שהפילוג הזה לא יגרום גם לפילוג בקיבוץ-המאוחד - מה שכעבור חודשים מספר בלבד נשכח, וגרם למעוז-חיים לאובדן של חברים רבים ולסבל.אין אתר הקיבוצים אחראי לכתבות ולתגובות הקוראים


תגובות למאמרמסמכים חדשים במדור דעת אורחים

עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים