דעת יחיד: תנובה נקייה - תגובת מנהלי "תנובה" על כך שרשם האגודות ביטל את כל ההאשמות שהוטחו נגדם


אריק רייכמן

דעת יחיד: תנובה נקייה

נפתלי בן סירא, יו"ר תנובה; אריק רייכמן, מנכ"ל תנובה


רשם האגודות ביטל, אחת לאחת, את כל ההאשמות שהוטחו נגדנו * ותודה לחברים שתמכו בנו לאורך כל הדרך * תגובת מנהלי "תנובה"

 

במשך כמעט שנתיים הוכפשו "תנובה" ומנהליה בכל ערוצי התקשורת, על-ידי קומץ יישובים, בהאשמות חסרות כל שחר, וזאת כדי למנוע מההנהלה לממש את שהוטל עליה על-ידי ועידת תנובה האחרונה, שהתכנסה בנובמבר 2003 - לגבש הצעה שתובא לאישור הוועידה הקרובה, להכנסת משקיע לתנובה כדי להציף את ערכה לבעליה המושבים והקיבוצים, כל אחד לפי חלקו ואחזקתו בתנובה.

 

בהמולה תקשורתית גדולה הם גם פנו לרשם האגודות השיתופיות כדי שימנה חוקר לבדיקה של אי-סדרים לכאורה, כספיים ואחרים בתנובה, ולבדיקת התנהלות לא-תקינה שלה וניצול כספי האגודה לשימושיו הפרטיים של המנכ"ל. רשם האגודות סירב לפנייתם למנות חוקר. לאחר שבדק את התנהלות העניינים בתנובה - הוא מבטל, אחת לאחת, את כל ההאשמות שהוטחו על-ידם נגד ההנהלה והמנכ"ל. ההתקפות - שנוהלו באמצעות משרד ליחסי ציבור ומשרד עורכי דין, שקבוצה זאת שכרה - גרמו נזק למוניטין של תנובה. אנשים רבים התחילו "להרים גבה", ו"לך תוכיח שאין לך אחות...". תגובתנו המינורית להתקפות חסרות הרסן של הקבוצה הזאת, נבעה מחוסר רצון להוסיף זרדים למדורה.

 

השינויים שחלו בתנובה, ועיצובה כחברה תחרותית ממותגת, יצרו ערך כלכלי רב, ערך ששייך לבעלי תנובה, המושבים והקיבוצים. נושא הכנסת שותף יובא להכרעת הוועידה הבאה. תקוותנו היא שנוכל בקרוב להחליט על מועדה. זוהי הזדמנות להודות לחברי הנהלת תנובה וחברי המועצה שתמכו בנו לאורך כל הדרך, וכן להודות לחברים הרבים שתמכו בנו.אין אתר הקיבוצים אחראי לכתבות ולתגובות הקוראים


תגובות למאמרמסמכים חדשים במדור דעת אורחים

עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים