דעת יחיד: הכוח השפוי - על העבודה להתאחד עם מרצ וקדימה ולהקים גוף פוליטי שפוי


דעת יחיד: הכוח השפוי

אבי אובנטל, עברון


על העבודה לאחד כוחות עם מרצ וקדימה * ולהקים גוף פוליטי שפוי

 

כשהקולות הקוראים להתפטרות עמיר פרץ מגיעים מחיילי מילואים שנלחמו בארץ הלבנון ולנגד עיניהם שררו אי-סדר ובלגן - אין לי מה לומר. כשהקולות נשמעים מצד אזרחים החפצים במהפך פוליטי ומזהים "חלון הזדמנויות" - אין לי מה לומר. אבל כשנשמעים קולות וחרחורי מלחמה והדחה מבית - יש לי, ועוד איך יש לי מה לומר. חבריי למחוז הקיבוצים, חבריי למפלגת העבודה - יודעים אנו את כוחנו לאבד עצמנו לדעת; יודעים אנו שלהרוס ולאבד דעת קל כל כך; ומנגד, לבנות תשתיות - קשה שבעתיים. אל תגידו "לא ידענו", אל תגידו "חיפשנו את הצדק", אל תגידו "אחרים יעשו את המלאכה". ברגע משבר, חשוב יותר להיות חכם מאשר צודק.

 

אסור למקבלי ההחלטה במפלגה, ולנו כתומכיה, ולו לרגע, לשמוט את מושכות ההנהגה והישיבה בקואליציה ובממשלה. יש לנסות ולאחד כוחות לא רק מבית, אלא גם לנסות לפעול לאיחוד בינינו לבין מפלגת מרצ משמאל וקדימה מהמרכז, ולהקים גוף פוליטי מרכז-שמאל, חזק, יציב ובעיקר שפוי. אסור להיכנס למלחמות אחים שיגרמו לעליית כוחו של הימין ולתפיסתו את השלטון. בואו נחשוב וננהג בהיגיון היום, כי מחר כבר יהיה מאוחר.אין אתר הקיבוצים אחראי לכתבות ולתגובות הקוראים


תגובות למאמרמסמכים חדשים במדור דעת אורחים

עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים