חזרנו ללימודים


חזרנו ללימודים

יזהר בן-נחום 


 

אם אין שביתות או השבתות,

אפשר לחזור אל הכיתות.

פתחנו עוד שנת לימודים

והמורים מתמודדים

עם אלימות ועם צפיפות,

אבל למי העדיפות?

למפריען המפטפט,

או לשקטים, שכמו טפט,

מחממים את הכיסא,

מבלי ללמוד למעשה?

וכך נצלח את השנה

וכשיגיע יום בחינה,

אל תשכחו לשאת קינה,

איך ישראל שוב אחרונה.אין אתר הקיבוצים אחראי לכתבות ולתגובות הקוראים


תגובות למאמרמסמכים חדשים במדור דעת אורחים

עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים