להיות... ובשביל מה להיות - התנועה הקיבוצית יכולה להוביל את החברה הישראלית לחזון חדש וחברה אחרת
להיות... ובשביל מה להיות

דודי רוטנברג


התנועה הקיבוצית יכולה להוביל את החברה הישראלית לחזון חדש וחברה אחרת

העתיד הקיבוצי על-פי דודיק רוטנברג

 

התנועה הקיבוצית צריכה להתחדש ולשנות את עצמה, כפי שהקיבוצים שינו את עצמם וממשיכים להשתנות. היא צריכה להיות החלוץ של החברה הישראלית ובשר מבשרה. "מדרך למעטים" - לחזון שהוא "דרך לרבים", חברה של שיתופי פעולה ופלורליזם שיתופי, חברה פתוחה ומתרחבת לאזרחי ישראל שיבחרו בה.

מחברות קיבוצית בתנועה - לחברות אישית בתנועה; מתנועה של קיבוצים - לתנועה של אזורים, של שיתופי פעולה ופלורליזם שיתופי; מאזור קיבוצי - לאזור של שיתופי פעולה; מחברות קיבוצית באזור - לחברות אישית באזור; מחברה קיבוצית סגורה - לחברה פתוחה לכל אזרח ישראלי.

הארגונים האזוריים - כזרוע מבצעת לכל תושבי האזור שיבחרו להיות חברים משלמי מסים באזור ובתנועה. המועצות האזוריות הקיבוציות - כמוקדים לשילוב אוכלוסיות האזור וכיוזמות של איגודי רשויות אזוריות בכל מה שמשותף, ועצמאות רשויות בכל מה ששונה וייחודי.

התנועה הקיבוצית יכולה להמשיך ולעסוק בעצמה, ולייצג את האינטרסים הצרים של עצמה; והיא יכולה להוביל את החברה הישראלית לחזון חדש וחברה אחרת. מאה שנות קיבוץ,  270קיבוצים, עשרות אלפי חברים, ארגונים אזוריים ותנועה ארצית שואלים: להיות...? ובשביל מה להיות?

דודיק רוטנברג, ראש פינה, בן כינרת, לשעבר חבר גונן ובית-אורן


 מסמכים חדשים בעיתונות תנועתית וכלליתעיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים