חזון כחול - צמצום פערים, ניהול עצמי, חינוך ערכי והפיכת תנועות הנוער לחוד החנית
מרשק

חזון כחול

יואל מרשק, מרכז אגף המשימות בתנועה הקיבוצית


צמצום פערים, ניהול עצמי, חינוך ערכי והפיכת תנועות הנוער לחוד החנית

העתיד הקיבוצי על-פי יואל מרשק

 

התנועה - תפעל בקרב הקיבוצים לקיים את העקרונות הקואופרטיביים: בעלות על הנכסים, צמצום פערים, ניהול עצמי, מתן חינוך ערכי. בתוך הבית - יושם דגש על חינוך ויחסים הוגנים בין החברים. הפערים הכלכליים לא יהיו יותר מ- ,1:2 תוך התחשבות בגודל המשפחה. ההתנהלות תהיה שקופה, הוגנת ודמוקרטית. הזכות להשפיע, לבחור ולהיבחר - תהיה נתונה לכל אחד מחברי היישוב. יוקמו מוסדות שיפוטיים/ מגשרים/ מפשרים במסגרת התנועה, על מנת לפתור בעיות פרט בקיבוצים ולהבטיח התנהלות הוגנת, על-פי התקנון. יתקיימו מגבלות בכל הקשור לצבירת מניות ורכוש שיוחלט לחלקו. לא יוכלו להיווצר מוקדי כוח והשפעה כלכלית (חמולות וגילאים). תקום מערכת קשר עם כל החברים ובינם לבין עצמם. תנועות הנוער ייקחו אחריות על כל החינוך הלא פורמאלי.

ברחבי המדינה - התנועה תתמוך בתנועות הנוער של "החולצות הכחולות" ובמשימותיהן בחברה הישראלית. התנועה תתמוך בתנועות הבוגרים שבתנועות הנוער ובקבוצות השיתופיות ותראה בהן זרוע מרכזית לתיקון החברה הישראלית. התנועה תיזום ותקיים עמותות שונות לסיוע ולהתמודדות בשסעים הקיימים בתחומי הצדק החברתי, הביטחון והשלום ואוכלוסיות מיעוט שונות. התנועה תעודד את בניה ותלווה את פעילותם בתחום שנת השירות בצה"ל, ההתיישבות, החינוך ומשימות נוספות. התנועה תעודד את בניה להשתלב גם בקבוצות המשימתיות הפזורות בכל רחבי הארץ ומקיימות חיי קומונה כדרך חיים. יינתן למנהיגות הקבוצות השיתופיות להשתלב בכל התפקידים בתנועה ולרכוש ניסיון על-ידי לימודים ואימון (ליווי). תוקם מערכת תנועתית מלווה, מייעצת ומדריכה לקיבוצים הזעירים והמתקשים. גרעיני תנועות נוער יצטרפו וייקחו אחריות על קיבוצים נוספים. יוקם מרכז תקשורת וקשר עם החברים ומרכז הדרכה תנועתי.

יהיו שני בעלי תפקידים בכירים בתנועה (אולי מזכיר ומנכ"ל), מהם אחד מהמעגל השיתופי והמשימתי. כל קיבוץ יקיים יום למידה בחודש, משותף לכו-לם, בכל הגילאים והרבדים, ויחליט על תקנון אגודה שיתופית מתחדש או מסורתי. מזכירות התנועה תהווה דירקטוריון ציבורי להפעלת התנועה, לסימון כיווני שינוי והשפעה, והיא תורכב מנציגי ציבור בלבד שהם חברי קיבוץ. יצומצם הפער בין הסיסמאות למעשים. יוקם צוות תפעולי שיתפעל את כל אגפי בית התנועה בהתאם למדיניות מוסדות התנועה (ועידה, מועצה, דירקטוריון). יתנהל דיון ציבורי פתוח בכל קיבוץ, בשנה הקרובה, על מהות התנועה הקיבוצית במדינה - "לובי / משרד אינטרסים" או "שליחות ומשימתיות" - או, לחלופין, "גם וגם". מסמכים חדשים בעיתונות תנועתית וכלליתעיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים