הנאה והנעה - מבחננו יהיה במתן אפשרות להציב לכל חבר אתגר משולב: ברמה הפרטית וברמה הקהילתית
חרמש

הנאה והנעה

שי חרמש*


מבחננו יהיה במתן אפשרות להציב לכל חבר אתגר משולב: ברמה הפרטית וברמה הקהילתית

העתיד הקיבוצי על-פי שי חרמש


עשרים השנים שחלפו היו מסע מפותל, מיוסר, משברי ומאתגר לתנועה הקיבוצית. עשרות "שנות התום", שנבנו על אמונה בערבות ההדדית הקולקטיבית בקיבוץ ובתנועה, ועל התחושה כי שליחות לאומית ניצבת מעל לכל רצון אישי - נמוגו בחטף עם משבר כלכלי קשה, שמוטט את המסגרות המסורתיות בהן בטחנו ועל ברכיהן גדלנו. היו אלה שנים בהן האמנו שהקהילה היא חזות הכול, וכי היא זו שתושיענו בעת צרה. המציאות טפחה על פנינו. התבגרנו, וגם התפקחנו. במבחן קיומי זה ניצחנו, שהרי שרדנו, אך ביושר ייאמר - השתנינו. יהיה מי שיאמר: ויתרנו על עולם ערכים, על תפיסות אידיאולוגיות ועל אמונה בצדקת הדרך. יהיה מי שיודה כי הצלחנו להתאים עצמנו למציאות משתנה - וזה סוד קיומנו.

השאלה היא: מה הלאה? מבחננו בשנים הקרובות יהיה ביכולתנו לתת לפרט כר פעולה למצות את מאווייו ויכולותיו, תוך לקיחת אחריות של ממש לפועלו. הקהילה תמשיך להיות קבוצת ההתייחסות וההזדמנות "לרשת הביטחון" - אותה יעניק היחיד לחברה, וזו תשיב לו בעת צרתו. נכנסנו לעידן בו סיפוקו של היחיד ומיצוי יכולותיו, בכל התחומים, יבטיח חברה קיבוצית בריאה וחזקה - הן ב"חצר" והן בתנועה.

מבחננו יהיה במתן אפשרות להציב לכל אחד מתוכנו אתגר משולב - ברמה הפרטנית האישית, כמו גם הנאה מתרומה לבניין הקהילה. הנאה כזו תביא עמה הנעה אשר תחזיר את הקיבוץ והתנועה אל קדמת החברה בישראל - בידע, בחינוך ובהשכלה, בשגשוג כלכלי, אולם גם במחויבות חברתית. בעת שיתממש כל זה - יינתן המענה לכלל המצוקות שחווינו בשני העשורים האחרונים: בצמיחה הדמוגרפית, בקליטת הבנים, בפיתוח האזורי, בבנין ובהרחבת היישובים, ובסופו של יום - באופטימיות ובתקווה שהמשבר חלף ואנו ממריאים. במציאות חדשה ומתפתחת זו יוכלו הורים לומר ביושר לילדיהם כי הדרך הקיבוצית היא הדרך הנבחרת.

 

* ח"כ שי חרמש, כפר-עזה, ראש מטה ההתיישבות במפלגת "קדימה"


 מסמכים חדשים בעיתונות תנועתית וכלליתעיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים