תגובה: ערך החיים


תגובה: ערך החיים

עמרם טימן, גלגל 


אני מתכוון להרחיק את בני מהערכים אליהם מטיף יואל מרשק

 

בחזה נפוח ובראש מורם מתחסד לו יואל מרשק, "מר משימות חינוכיות", כשהוא בא לנחם את אלה שנקברו בחייהם עם מות אהובם ("שכול וערכים", הקיבוץ, 17.8). כרגיל: מות הגיבור על ערכיו וכמה שהחינוך שלנו יציב ונכון. עכשיו מילה לי למרשק: אני מוצר חינוכי של התנועה הקיבוצית. יש לי בן שבעוד שמונה שנים אמור להתגייס למען הערכים שאתה מדבר עליהם בטון מתלהם, והיום גם מתגאה בהם בזכות אלה שנקברו בימים האחרונים. לך זאת הוכחה על איכות הדרך, ולי זה נראה כמו הקרבה פרימיטיבית ששייכת לחוק היער. לכן אני מתכוון להרחיק את בני מערכים אלו ומאנשים מסוכנים כמוך. שום מלחמה כבר לא שווה חיים כאן, במדינה שפשטה את הרגל בהתייחסותה אל ערך חיי האדם - החל ביחס לזקנים ובשירות בבתי החולים, דרך הפערים הכלכליים והחברתיים ורמת הפשיעה, וכלה ביחס בין אדם לאדם ובין אדם למקום. למדינת ישראל הנוכחית אין עתיד בדרך שבה היא מתנהלת, אפילו אם יהיו בה אלף מרשקים שידברו בהתלהמות על ערכים. זאת תגובתי למרשק ולכל אם עברייה וערבייה, שראוי כי תדע מה מחכה לפרי בטנה כשיגיע לח"י שנים.אין אתר הקיבוצים אחראי לכתבות ולתגובות הקוראים


תגובות למאמרמסמכים חדשים במדור דעת אורחים

עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים