תגובה: אחריות קהילתית

ריי רותם, מנהלת קהילה, משגב-עם

 


התארגנות חברי משגב-עם בתקופת המלחמה הייתה למופת

 

תחת הכותרת "הקרב שאחרי" (הקיבוץ, 17.8) סוקרה פגישת פורום המזכירים והמנהלים מקיבוצי הצפון. לצערי, ובניגוד לדברים שאמרתי שם, צוטטתי כאילו יש לי ביקורת על חברי משגב-עם וכאילו בקיבוץ יש בעיות עקב המצב.

 

ובכן, לא כך הוא. לחברי משגב-עם יש ניסיון רב במצבי חירום, ומרגע שהחלה המלחמה ההתארגנות הייתה למופת. כל אחד ואחד מבעלי התפקידים התייצב מיידית למילוי תפקידו. מעבר לכך, החברים התנדבו לעבודות השונות הנובעות מהתנהלות בימים שכאלה. הילדים והחברים שיצאו למרכז עשו זאת באופן מאורגן, תוך לקיחת אחריות קהילתית (לא בכל קיבוץ זה קרה). בדברים שאמרתי בפורום המזכירים לגבי "המשבר החברתי הניצב לפתחנו והעבודה הנדרשת על המרקם החברתי הרגיש" - התייחסתי, ברמה המקצועית, לכל הקיבוצים שעברו תקופה לא-פשוטה, ולאו דווקא לקיבוץ שלי.

 

ועוד הערה לכל הנוגעים בדבר: כשאיש תקשורת נוכח בפורום רחב, ומתכנן לפרסם את הדברים הנאמרים בפורום - מחובתו לציין זאת בפני הנאספים לפני תחילת המפגש.אין אתר הקיבוצים אחראי לכתבות ולתגובות הקוראים


תגובות למאמרמסמכים חדשים במדור דעת אורחים

עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים