דעת יחיד: נפלו בין הנכסים - נגד איחוד נכסי התנועות


דעת יחיד: נפלו בין הנכסים

ד"ר אלי צור, ד"ר שלמה שאלתיאל, דליה מורן, דודו אמיתי, הנהלת יד-יערי


אל תתנו יד למהלך איחוד נכסי התנועות, המסכן את המשך פעילות גופי התרבות והרוח הקיבוציים * קול קורא לצירי מועצת הקיבוץ-הארצי

 

בשבוע הבא יתכנסו מועצת הקבה"א ומרכז התק"ם, לדיון באיחוד נכסי התנועות. ככל הידוע לנו, תידון בכינוסים אלו הצעה לפיה הגופים התנועתיים של הקיבוץ-הארצי העוסקים בתחום התרבות והחינוך ימשיכו להיות מתוקצבים, כמו היום, על-ידי קרן "חבצלת", אך חלוקת הכספים בפועל תיעשה על-ידי גופי התנועה הקיבוצית. בכך, למעשה, מוותרת התנועה על השליטה בנכסי התרבות והרוח הייחודיים שלה. אם לא די בכך, הרי ההסדר בדבר העברת הכספים לגופים התנועתיים תקף לעשר שנים בלבד, בלי להגדיר מה יקרה אחר-כך.

 

הצעה זו מתעתדת למסור לגזברות התנועה הקיבוצית את השליטה בכספי חבצלת, ובכך להשפיע על גורלם של התנועה החינוכית בארץ ובעולם, "צוותא", "מורשת", יד-יערי וגבעת-חביבה. אולם, מהלך מקביל איננו קורה בתק"ם: גופים ייחודיים מקבילים של התק"ם ימשיכו, כמו היום, להישען על הקרנות העצמאיות, המפעילות אותם ללא תלות בגזברות התנועה הקיבוצית.

 

לדעתנו, יש צורך להחיל את הכללים החלים על גופי התק"ם גם על נכסי התרבות והרוח הייחודיים של הקיבוץ-הארצי והשומר-הצעיר - זאת משום שהאחריות וההנהגה של גופים אלה צריכה להישאר בידי מי שקיומם מצוי במקום גבוה בסדר עדיפויותיו והתחייבויותיו - קרן חבצלת והנהלתה.

 

בידי יד-יערי הפקידה התנועה את המנדט לשימור ולקיום החותם שטבעו הקיבוץ-הארצי והשומר-הצעיר מאז ומתמיד בארץ ובעולם - שליחות ששום גוף אחר לא ימלא. מתוקף מנדט זה, אנו פונים לכל חברי התנועה, שהם בעלי תודעה ואמירה בנדון, וקודם כול לצירי מועצת הקבה"א - לא לתת יד למהלך המוצע, המסכן את עתידם של גופים שהתנועה הקימה וטיפחה במשך עשרות שנים, ואשר גם בצוק העתים מספקים את התשתית האיתנה לנוכחותה הציבורית. בשנים האחרונות עברו גופים אלה תהליכי התייעלות וצמצום והם פועלים היום בעלות מינימאלית הודות למסירות עובדיהם, המסתפקים בתמורה צנועה. במקום המהלך המוצע, אנו מציעים אחת משתי החלופות הבאות: השארת המצב הקיים, בו יימשך הקשר הישיר בין הגופים החינוכיים-תרבותיים של התנועה וחבצלת, או: חבצלת תקים, לפני איחוד הנכסים עם התנועה הקיבוצית, קרנות ייעודיות להפעלת הגופים האלה, בדומה למצב הקיים בתק"ם. אנא, אל ניתן יד לצעדים שעליהם עלולים כולנו להתחרט בעתיד.אין אתר הקיבוצים אחראי לכתבות ולתגובות הקוראים


תגובות למאמרמסמכים חדשים במדור דעת אורחים

עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים