הנתונים החסרים

צבי עם-עד, מצובה


איך נדע מי עני יותר: החבר השיתופי או החבר המדורג * לחוקר, פרופ' אורי לויתן, פתרונים

 

ברשימתו של פרופ' אורי לויתן "העניים החדשים" (הקיבוץ, 8.6), הוא משווה את הוצאות קבוצות הגיל ביישובים בלתי-שיתופיים להוצאות החלות על החבר בקיבוצים שיתופיים. כפי שאני מכיר את כותב הרשימה, הוא לא דילג על נתון חשוב בהיסח הדעת. שעה שפירט את הכנסת החברים לפי קבוצות גיל בקהילות הלא-שיתופיות, לא הביא נתונים על ההכנסות ה"סמויות" והגלויות של החברים בקיבוצים השיתופיים. משמע - לא הביא נתונים, כמה מוציא הקיבוץ השיתופי על חבריו (זה מה שאני מכנה הכנסה סמויה) וכמה הוא מעניק להם במזומן, המכונה "תקציב אישי".

 

על כל פנים, עשרות בשנים הרגשנו את עצמנו בקיבוץ השיתופי עניים מאוד-מאוד, כי "התקציב" שקיבלנו לא הספיק אפילו לצרכים המיוחדים הבסיסיים ביותר. אינני מדבר על מעט הקיבוצים המחלקים לחבריהם רבבות שקלים מעודפי ההכנסות שלהם. אני חושב על הקיבוצים השיתופיים העניים. עם זאת, איני חולק על העובדה, כי נאה יותר לחיות בקיבוץ עני כאשר הכול עניים בו, מאשר להיות עני, יחסית, לעומת בעלי ההכנסה הגבוהה, יחסית, בקיבוץ המופרט. עם זאת אני מצפה שפרופ' לויתן יעניק לנו נתונים, כמה עולה חבר בקיבוץ שיתופי. כך נדע באמת מי עני יותר, החבר השיתופי או החבר המדורג.אין אתר הקיבוצים אחראי לכתבות ולתגובות הקוראים


תגובות למאמר


מסמכים חדשים במדור דעת אורחים
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים