גישור תחילה

ארבל בן-ארי, עו"ד גילי עוז, יגאל וילפנד, אסיא גישור ובניית הסכמות, עין-חרוד מאוחד


אופי החיים הייחודי בקיבוץ דורש ניהול שונה של הסכסוכים בו * עדיפים הליכי גישור ובניית הסכמות מאשר בוררות

 

לאחר מאמצים לא-מעטים, שיחות ופגישות בקיבוצים ובתנועה (כולל עם מזכירי התנועה, אגף הרכזים והמוסד לבוררות) - שנעשו על-ידינו, אנשי "אסיא גישור ובניית הסכמות" מעין-חרוד מאוחד - אנו חשים כי קיבוצים רבים מתחילים להכיר בתועלת של ניהול הסכסוכים והמחלוקות בקהילה בדרך הגישור ולא באמצעות הכרעות בתי המשפט והבוררות. ללא קשר לנ"ל, יש לציין כי בימים אלה עוסק משרד המשפטים בהליכי חקיקה שמטרתה ליצור מצב בו צדדים לסכסוך אזרחי או משפחתי יחויבו לנסות תחילה לפתור את המחלוקת ביניהם בהליך גישור.

 

אנו מתחילים לראות יותר ויותר הפנמה בקיבוצים באשר להשלכות ולהשפעות של הדרך בה מתנהלים הסכסוכים בתוך הקהילה - על המשך יכולתה לצמוח ולהוות בסיס לערבות, לחברות ולחיים משותפים. נדמה כי גם בתנועה ובהנהגתה, כמו במוסד לבוררות וגישור, גוברת ההכרה בצורך לשנות את דרך ניהול הסכסוכים בתנועה הקיבוצית, אך הדברים טרם עברו ממחשבה לפעולה. יותר ויותר מתברר כי איננו יכולים להמשיך בניהול סכסוכים בבוררות, היוצרת בתוך קיבוצינו דפוסים של "מנצחים ומחוזקים" מול "מפסידים וכנועים", זאת כאשר אנו אמורים להמשיך ולקיים מערכת יחסים קיבוצית גם לאחר סיום הבוררות, כ"חברים קרובים" באותו קיבוץ.

 

לטעמנו, עלול פסק הבוררות להותיר טעמי לוואי מרים, העלולים להשפיע על חיי הקהילה עוד זמן רב לאחר מתן הפסק. חוסר ההשלמה של צד לסכסוך עם פסק כנגדו עלול להביאו להיאבק בו בכל דרך ובכל מקום, על מנת לטרפד את המהלומה שקיבל מהבורר או מהשופט. כך, במקום סיום הסכסוך - קיבלה הקהילה, במקרה הטוב, את הנצחתו, ובמקרה הגרוע יותר - יצירת סכסוכים חדשים סביבו.

 

לדעתנו, הליכי ההכרעה בבוררות ובבתי המשפט, בין אם מדובר בסכסוך שבין חבר לחבר ובין אם מדובר בסכסוך בין חבר לקיבוץ, חייבים להוות אופציה משנית להליך של גישור ובניית הסכמה. אופי החיים הייחודי בקיבוץ דורש ניהול שונה של הסכסוכים בו. אל נא נשלה עצמנו כי סעדים ופסיקות של שופט או בורר יכולים להביא מרפא למחלוקת מסוימת בתוך חיי שותפות מורכבים ועמוקים כל-כך, כאשר הצדדים צריכים להמשיך את דרכם המשותפת לאחר סיום הבוררות.

 

בימים אלה אנו ממשיכים במאמצינו להציע לקיבוצים שימוש רב ככל שניתן במנגנון של יישוב סכסוכים בהסכמה טרם פנייה לבוררות או לבתי משפט, כאמור - מתוך ראיית ההשפעה הבעייתית של ניהול בוררות ככלי ראשון בתוך הקהילה, ומנגד - הבנת התועלת שבגישור, אשר באמצעותו ניתן לגבש פתרונות מוסכמים.אין אתר הקיבוצים אחראי לכתבות ולתגובות הקוראים


תגובות למאמר


מסמכים חדשים במדור דעת אורחים
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים