בעיות משפטיות וכספיות יתגלו במשך הזמן הארוך שבין קביעת היום הקובע ובין שיוך הדירות בפועלבעיות משפטיות וכספיות יתגלו במשך הזמן הארוך שבין קביעת היום הקובע ובין שיוך הדירות בפועל

טל אלמליח


כך עולה מהכנס שערך משרד כהן ושות'. בכנס דנו בסוגיות חדשות שעולות בימים אלה, כמו זכויותיהם של הנקלטים הממתינים לבנות במגרש המגורים בקיבוץ ויחסיהם ההדדיים עם הקיבוץ הקולט

 

הדרך אל השיוך עוד ארוכה מאוד גם אחרי קביעת היום הקובע, וכדי להימנע ממצב של חסר ודאות בקיבוצים, יש להיערך למיפוי הבעיות האפשריות והפתרונות המומלצים. כך עולה מסיכום יום העיון שדן בהיבטים מרכזיים בתקופת הביניים שבין היום הקובע למועד שיוך הדירות בפועל, שהתקיים שלשום במלון שפיים מטעם משרד עורכי הדין שלמה כהן ושות'.

 

יותר מ-100 אנשים בעלי תפקידים השתתפו ביום העיון ודנו בנושא הסבוך. "למרות התחושה שאחרי קביעת היום הקובע, השיוך יארך שנה-שנתיים. מתברר כי תקופת הביניים שבין קבלת היום הקובע לשיוך דירות ועד לרישום על זכויות בדירה בפועל (אם בכלל), תארך יותר מחמש שנים ברוב המקרים, ויכולה אף להתקרב לעשור", אומר עו"ד שלמה כהן מארגן הכנס, שמשרדו מלווה יותר מ -50 קיבוצים בנושא הצמיחה הדמוגרפית.

 

"יש להיערך בצורה מיטבית לתקופת הביניים, גם אלה שטרם נכנסו אליה וגם אלה שכבר בתוכה", אומר כהן. "יש לדון ולהסדיר את מערכת הזכויות והחובות של המעורבים בשיוך דירות כולל חברים ויורשים, לדון ברעיון השיוך החוזי לצורך הסדרת זכויות החברים בדירותיהם - בתקופת הביניים וכן כאלטרנטיבה כוללת לשיוך הדירות הקנייני, לחשוב על דרכים להשגת מימון ולהחליט אם לקלוט חברים במעמד זה או אחר".

 

לדברי כהן, תחום הקליטה לקיבוץ בתקופת הביניים הוא נושא מורכב ביותר, המחייב התייחסות להיבטים מחוץ לקיבוץ כגון החלטות המנהל, היבטי מיסוי, היבטי תכנון ולהיבטים בתוך הקיבוץ, הקשורים למערכת החובות והזכויות שבין המצטרף ובין היישוב, לרבות מעמדו בקיבוץ, זיקתו לנכסי הקיבוץ והעברת הכנסותיו לקיבוץ. ממול עולות שאלות של רמת המחויבות של הקיבוץ כלפי המצטרף בכל הקשור למנגנוני רשת הביטחון והערבות ההדדית ועוד. "תקופת הביניים מחייבת התייחסות לנושא מרכזי נוסף, אשר לפני תקופת הביניים ניתן לו משקל נמוך יותר אם בכלל", אומר כהן, "והוא זכויותיו של המצטרף במגרש המגורים אשר עליו בנויה או תיבנה דירת המגורים שלו". לדבריו, הקיבוצים ייאלצו להכריע בדילמות רבות בנושא הקליטה, כגון אם להקצות מגרשים מבונים לצורך הקליטה, לעומת הצורך בשימוש בנכסים אלו לצורכי מימון פנסיה תקציבית לחברים הוותיקים, קביעת סדרי עדיפויות בין קבוצות שונות ביחס לדירות מגורים פנויות או שיתפנו בקיבוץ: יורשים, חברים צעירים, נקלטים חדשים וחברים שרוצים לשפר דיור. שמירת מגרשים עבור יורשים - תשלום כספי תמורת השמירה, שמירה של מגרש לא מבונה, קליטת יורשים במעמד קבע והקשר בין הנכס שהם עתידים לרשת לעומת הנכס שבו יתגוררו בתקופת הביניים. בכנס יתייחסו גם למודלים שונים של היקף ואופן תשלומים למגרש מבונה, ולא מבונה, ופתרונות דיור שונים המתאימים יותר לתקופת הביניים לאור היעדר מימון".

 

אחת הבעיות הבולטות בקיבוצים היא מה לעשות בדירות נחותות בסטנדרט שלהן לעומת אחרות טובות יותר, ומה היחס המשפטי לשיפוץ בנייה מתקדמת וקליטה לדירה ללא בעלות על הקרקע, ומהן ההגנות שיש לחשוב עליהן לגבי הקיבוץ וגם לגבי המצטרפים החדשים, מפני מצב שבו לא יתבצע השיוך בפועל בתוך פרק זמן ממושך.

 

לדברי עו"ד איתן ניר ממשרדו של כהן, שהרצה בכנס על מערכת הזכויות והחובות בתקופת הביניים, הקיבוצים ייתקלו בדילמות גם בנושא המימון סביב שאלת זהות הלווה - אם הוא חבר או תושב, מידת מעורבות הקיבוץ ואם הוא יעמיד ביטחונות. זהות הגורם המממן - בנק למשכנתאות, בנק מסחרי, חברות פיננסיות חוץ-בנקאיות, חברות בנייה ויזמות או גורמים אחרים. מה תהיה סוג ההלוואה משכנתה/הלוואה מסחרית, ומה יהיו תנאי ההלוואה.

 

נושאים אלו ואחרים נידונו בכנס, ומהווים את תחילת ההתמודדות עם סוגיות רבות שייוותרו ללא מענה, אם ייכנסו קיבוצים לתקופת הביניים ללא הכנה מתאימה.

עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים