צפון, דרום - לקט מהפריפריה

שירלי זינגר, תחיה שירן


ביטחון במלגה בשורה לסטודנטים בני קיבוצים שהם חיילים משוחררים: לאחרונה הוחלט על שינוי בתנאים לקבלת מלגות מהקרן לסיוע נוסף של משרד הביטחון, המעניקה תוספת לפיקדון שמקבל כל חייל משוחרר, למטרת לימודים במכינה קדם-אקדמית, דמי קיום לתקופת הלימודים או לימודים להכשרה מקצועית. הסיוע ניתן על-פי קריטריונים סוציו-אקונומיים. עד היום קיבלו את המלגה רק בנים מקיבוצים שהתנועה הקיבוצית הגדירה אותם כחלשים. על הדירוג הופקדה המחלקה הכלכלית בתנועה, והוא נעשה על סמך דוחות שונים שהועברו אליה. בן לקיבוץ במצב כלכלי טוב, לא יכול היה ליהנות מהמלגה, גם אם משפחתו שלו הייתה במצב כלכלי המצדיק סיוע.

 

בעבר נעשו פניות שונות בנדון אל משרד הביטחון, ובסוף החודש שעבר, בעקבות פנייה נוספת של יונית קורן (שניר), מנכ"ל המועצה האזורית הגליל-העליון, הוחלט במשרד הביטחון לשנות את הקריטריונים לקבלת המלגה, כך שחייל משוחרר המבקש לקבל סיוע ומתגורר בקיבוץ שעל-פי הדירוג אינו זכאי לעזרה, יגיש לקרן בקשת ערעור ובקשתו תיבחן על-פי תלושי השכר של הוריו.

 

על ההחלטה עדכנה נועה חלד, ראש היחידה להשכלה וסיוע נוסף במשרד הביטחון, במכתב שהועבר אל יעקב בכר, עוזר שר הביטחון לענייני התיישבות, ואל חיים אומן, מנהל הקרן לסיוע נוסף וראש היחידה להכוונת חיילים משוחררים. עוד הוחלט כי החל מסמסטר ב' השנה (פברואר 2007) תיפסק ההתייחסות לדירוג הקיבוצים, ומאז תיערך בחינת הזכאות למלגה רק על-פי תלושי השכר של ההורים.

 

חיזוק הפריפריה משרד החקלאות גיבש תוכנית לחיזוק יישובי הצפון, עוטף-עזה ויישובים במגזר המיעוטים. עלות התוכנית 169 מיליון ש"ח, והיא תמומן הן מתקציב משרד החקלאות והן באמצעות תקציבים מיוחדים שהעניק האוצר, במסגרת החלטת הממשלה (מספטמבר) לסייע ליישובים אלה. במימון התוכנית ישתתפו גם קק"ל והמועצות האזוריות. הסיוע הממשלתי יינתן לפיתוח תשתיות, וכן יינתנו מענקים מוגדלים למימון השקעות, ולהוצאת לולים ודירים ממרכזי היישובים בצפון.    "תושבי הצפון ותושבי הקיבוצים בעוטף-עזה ממשיכים לפתח את היישובים על-אף הקשיים הכלכליים והביטחוניים", אמר שר החקלאות, שלום שמחון: "משרד החקלאות ימשיך לסייע להם, הן במסגרת החלטות הממשלה והן בנפרד".

 

איפה ההשקעות תעשייני הגליל ייאבקו נגד החלטת משרד האוצר שלא לאשר למשרד התמ"ת תקציב לעידוד השקעות הון - על כך מוסר אחיק ברלוי (שדה-נחמיה), מנכ"ל החברה לפיתוח הגליל. לדברי ברלוי, אישר משרד האוצר רק 16 בקשות להשקעות הון מתוך 400 בקשות הממתינות משנת 2003, שהיקפן כ-10 מיליארד ש"ח. "ההשקעות שאושרו בעבר על-ידי משרד התמ"ת, העומדות על 90 מיליון ש"ח, יצרו יותר מ- 14 אלף משרות בענף התעשייה, בעיקר באזורי הפריפריה, ורובן הוכחו כמוצלחות", אומר ברלוי, ומוסיף: "לא ייתכן שהמדינה תכריז על סיוע לצפון ולנגב ובסופו של דבר לא תאשר מסלול מענקים כדי לעודד השקעות באזור. הסיסמאות שנזרקו בזמן מלחמת לבנון השנייה חייבות להתממש עם קבלות. אם המדינה לא תחזק את הגבולות, יסבלו גם תושבי המרכז".

 

גליל יעיל המועצה האזורית הגליל-העליון היא המועצה היעילה ביותר בישראל - כך עולה מסקר שביצעה חברת BDI בקרב כל הרשויות בארץ. בכך שיפרה הגליל-העליון את מקומה בטבלה ועלתה מהמקום השני לראשון. אל המקום השני ירדה המועצה האזורית רמת-הנגב. עוד "נציגות" קיבוציות בעשירייה הפותחת:  חוף-הכרמל, חבל יבנה, חבל אילות וחוף-השרון. "התוצאות הן תולדה של עבודה קשה", הגיב ראש המועצה האזורית הגליל-העליון, אהרון ולנסי. "הנוסחה ליעילות היא: לעשות הרבה פעולות, מבלי להיכנס להרפתקאות כספיות".


לרכישת מנוי ל"הקיבוץ" התקשרו 03-9309111 

 


מסמכים חדשים בעיתונות תנועתית וכלליתעיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים