אין "הכשר" למתחם המסחרי בגעשאין "הכשר" למתחם המסחרי בגעש

יעקב לזר


קיבוץ געש

בקשת קיבוץ געש לאשר את תוכנית הבינוי למתחם המסחרי הסמוך לקיבוץ, נדחתה על ידי ועדת המשנה של הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה במחוז המרכז. הוועדה קבעה כי "היות שבמקום פועלים שימושים ספק-חוקיים, רחבי היקף ועמוסי פעילות, כמו 'הום סנטר' ו'קוסמוס', לא ניתן לאשר את תוכנית הבינוי - אישור אשר עלול להתפרש כמתן לגיטימציה לשימושים הקיימים. יש לפעול להסדרת תוכנית כוללת של הקיבוץ כולו על כל מרכיביו".

 

בסמוך לקיבוץ געש, במתחם שבין הקיבוץ לכביש החוף, פועלים במשך שנים בתי עסק שונים ובהם מרכזי קניות, חנויות ומסעדות, על אדמות שייעודן המקורי היה חקלאות. בספטמבר 2005 תבע מינהל מקרקעי ישראל מהקיבוץ לשלם לו 2.5 מיליון שקל בגין שימוש חורג בקרקע החקלאית. ההחלטה של הוועדה לתכנון ובנייה לדחות את בקשת הקיבוץ לתת הכשר למתחם, מעמידה בסימן שאלה את המשך תפעולו. ארגוני הירוקים בירכו על ההחלטה.

עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים