המפעל בשער הגולן יחלק גם השנה דיווידנד לבעלי המניות - ובדורות מתרחב מפעל מוצרי התיבולהמפעל בשער הגולן יחלק גם השנה דיווידנד לבעלי המניות

טל אלמליח


שני מפעלים קיבוציים גדולים בשער הגולן ודורות חגגו השבוע הרחבת אולמות ייצור בהשקעה של מיליוני שקלים

 

השבוע נחנך במפעל "גולן מוצרי פלסטיק" מבנה חדש, שעלותו 5 מ' ש"ח, ויתפרס על כ-3,000 מ"ר, בהם הוקמו קווי ייצור חדישים ומכונות קיימות לייצור צנרת פלסטיק מסוג פוליאטילן מצולב.

 

"גולן מוצרי פלסטיק" הודיעה על גידול של 18 אחוז במכירות בתשעת החודשים הראשונים של 2006. החברה, המונפקת בבורסה ונשלטת ב-74.2 אחוז על ידי קיבוץ שער הגולן, הגיעה בתקופה זו לסכום מכירות של 163.2 מיליון ולרווח נקי של 17.6 מיליון שקל, גידול של 11 אחוז רווח לעומת התקופה המקבילה ב-2005.

 

הגידול בהיקף הפעילות ברבעון הוא המשך מגמת הצמיחה של החברה בעיקר בשוקי היצוא, אשר התבטאה בהכפלת המכירות ליצוא, תוך כדי גידול מתמיד במהלך חמש השנים האחרונות. ב"גולן מוצרי פלסטיק" מסבירים את הגידול בהתייקרות משמעותית במחיריהם של הנחושת והמתכת בעולם, וכפועל יוצא ממעבר מצנרת עשויה נחושת לשימוש בצנרת פלסטיק, בתחום שהחברה פועלת בו. בהקשר הזה אומר מנכ"ל החברה משה דיין, כי הוא צופה צמיחה ליצוא בחו"ל עם דגש על השווקים האירופי, האמריקני והרוסי.

 

בעקבות התוצאות העסקיות של החברה, הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיווידנד לציבור בעלי המניות בסך 8.8 מיליון שקל שהם כ-50 אחוז מרווחי תשעת החודשים של 2006. הדיווידנד יחולק בהתאמה בין מחזיקי המניות בציבור ובין הקיבוץ. קיבוץ שער הגולן החליט כי הכסף יועבר לביטחון סוציאלי ולפנסיה לחברים. זו שנה שנייה שהמפעל מחלק דיווידנד למחזיקי המניות.


השבוע אושרה גם הרחבת מפעל "דורות - מוצרי שום ותיבול" בקיבוץ דורות בהשקעה של שמונה מיליון שקל. מפעל דורות מעבד יותר מ-1,000 טונות של שום ועשבי תיבול בשנה. המוצרים משווקים בשוק המוסדי והקמעונאי בישראל וליצוא לרשתות שיווק גדולות בצפון אמריקה, בבריטניה, בסקנדינביה, בספרד ובגרמניה.

 

הרחבת המפעל תכלול הכפלת שטח המפעל והקמת אזורי ייצור, מחסני קירור, מחסנים ומגרש חניה למשאיות ולכלי רכב פרטיים. פרויקט ההרחבה יתחיל בחודש הקרוב, ויימשך כשמונה חודשים. במקביל הוגשה התוכנית למרכז ההשקעות במשרד התמ"ת.

 


קיבוץ שער הגולן
קיבוץ דורות
להודעת דובר התאחדות חקלאי ישראל בנושא דורות
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים