ואיפה המלון? אלמוג יחזיר כסף למשפחות שרכשו "זכות נופש" בקיבוץ




ואיפה המלון?

יעקב דרומי


קיבוץ אלמוג

אלמוג יחזיר את הכסף למשפחות שרכשו "זכות נופש" בקיבוץ

 

למעלה מ-750 אלף ש"ח ישלם קיבוץ אלמוג ל-29 משפחות שרכשו ממנו זכות נופש בן שבוע אחד בשנה, למשך שלושים שנה, על-פי שיטת "חלוקת זמן" time-sharing   במלון שהתכוון הקיבוץ להקים בשטחו. לבסוף לא נבנה המלון המתוכנן, ולבית משפט השלום בירושלים הגישו הרוכשים הזועמים, באמצעות עו"ד רמי בביאן, תביעה להחזר הסכומים ששילמו ולפיצויים בגין הפרת ההסכם ועוגמת הנפש שנגרמה להם.

 

לטענת הקיבוץ, באמצעות עו"ד ליעד שהם, הוא מכר לרוכשים "זכויות ביחידות הנופש באתר ההארחה" שקיים בקיבוץ, עם אופציה לקבל זכות ביחידת נופש ברמת מלונאות גבוהה יותר. לטענתו, הוא "מעולם לא התחייב לבנות את המלון, אלא לפעול לשינוי המצב התכנוני שחל על השטח". לדבריו, סיפק הקיבוץ לרוכשים נופש שנתי באתר ההארחה, ובכך קיים את חלקו בהסכמים.

 

השופט רפאל כרמל אמר כי הקיבוץ ידע, "עת שווקו היחידות במלוא המרץ", כי תוכנית המתאר הארצית לתיירות אינה מאפשרת את בניית המלון. לדברי השופט, הפך הקיבוץ את המלון, בפועל, ל"אבן שואבת" שתמגנט את הרוכשים הפוטנציאליים, תוך שהעלים והסתיר את העובדה - שכאמור, כבר הייתה בידיעתו - לפיה קלוש הסיכוי שהמלון ייבנה. "משלא העמיד הקיבוץ את הרוכשים על נתונים חיוניים שהיו בידיעתו, ושאילו ידעו אותם, ספק רב אם היו מתקשרים בחוזה - נהג כלפיהם בחוסר תום לב והטעה אותם להתקשר בחוזים", הסביר השופט, ולפיכך הורה על "ביטולם של החוזים בין הרוכשים והקיבוץ", וחייב את הקיבוץ להשיב לרוכשים את הסכומים ששילמו לו, ולשלם להם 35 אלף ש"ח שכר טרחת עו"ד.


לרכישת מנוי ל"הקיבוץ" התקשרו 03-9309111 

 


מסמכים חדשים בעיתונות תנועתית וכללית



עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים