זכויותי על הפתק - בימ"ש העליון: למזכיר נחשולים יש אחריות להבטחה שנתן (על פתק) לגבי "זכויות שיוך" של הצעיר יניב אייזיק
אריק בשן


מקרה מוזר קרה ליניב איזיק, מצעירי נחשולים, בדרך לחברות בקיבוצו. איזיק, שהגיש את מועמדותו בשנת 1999, אושר כחבר רק ב-18.6.2001. הבעיה היא שאסיפת קיבוץ נחשולים החליטה על "היום הקובע" לעניין שיוך דירות שנה קודם לכן, ב-1.7.2000. האם לאיזיק זכות בדירה כמו לשאר חברי הקיבוץ, או לא?

 

בדיוני בית המשפט המחוזי בחיפה, לפני כשנה וחצי, טען איזיק, באמצעות עו"ד גל פלג, כי קיבל ממזכיר הקיבוץ דאז, אייל גורן, הבטחות לפיהן כניסתו המאוחרת לחברות לא תפגע בזכויותיו לשיוך. איזיק תבע, אפוא, את המזכיר באופן אישי וטען לאפלייתו אפילו ביחס ליורשים של חברי קיבוץ שנפטרו טרם היום הקובע, אשר קיבלו זכות לפנים משורת הדין. אלא שהשופט מנחם נאמן חשב אחרת. "מדובר בתביעה טורדנית וקנטרנית שיש למחקה על הסף", קבע. לדעת השופט, לגורן לא הייתה שום כוונה להכשיל את איזיק, ואם יש לאיזיק בעיה - הרי היא מול מוסדות הקיבוץ, ולא מול גורן. השופט דחה, אפוא, את התביעה האישית, אך לא את התיק העיקרי שהונח בפניו.

 

עוד בטרם נכנס בית המשפט המחוזי לדיון בתיק העיקרי, ערער איזיק על ההחלטה בפני בית המשפט העליון. בשבוע שעבר קיבל הרכב בראשות השופט אשר גרוניס (עם מרים נאור ואסתר חיות) את עיקרי ערעורו: "נראה לנו שבית המשפט (המחוזי) שגה בשניים: ראשית, הנימוק בגינו הוחלט על סילוק על הסף כלל לא הועלה בפני בית המשפט, ולתובע (המערער) לא ניתנה הזדמנות להתייחס לנימוק שבבסיס ההחלטה. שנית, אף לגופם של דברים לא היה מקום לסילוק על הסף, וזאת לאור הטענה לפיה למשיב 2 (גורן) לא הייתה סמכות לפעול בשם הנתבע האחר, משיב 1 (המזכירות)".

 

המזכיר גורן, מסתבר, ביקש בשעתו מאיזיק להמתין עם "החברות", כדי ש"החלטת החברים לא תושפע בכיוון של אי-קבלתו". איזיק הסכים לכך, בתנאי שלא ייפגעו זכויות השיוך שלו ויירשם כאילו התקבל לחברות לפני היום הקובע. הוא עמד על כך שמזכיר הקיבוץ לא יסתפק בהבטחה בעל-פה אלא ייתן בידו פתק בחתימתו, לפיו הוא זכאי לשיוך. אלא שכאשר הוגשה רשימת הזכאים לממ"י, נפקד ממנה שמו של איזיק. הקיבוץ, באמצעות עו"ד רון רוגין, טען כי החלטה  751הינה כריתת חוזה ישיר בין ממ"י לבין כל חבר. החלטת היום הקובע באה כדי להקפיא תמונת מצב למי יש זכות לכך. היות שאיזיק התקבל לחברות מאוחר יותר, הוא אינו זכאי לתנאים ככל חבר ואין שום עילה לתביעתו. עוד טען הקיבוץ, כי רעייתו של איזיק חתמה בשמו על חוזה ההצטרפות לקיבוץ שלאחר היום הקובע, והיה ברור לה מהם התנאים לקליטה.

 

עתה יהיה על בית המשפט המחוזי, אליו חוזר התיק, לבחון מחדש אם גורן כתב את המכתב על דעת חברי ההנהלה ובידיעתם; האם למכתב יש או אין נפקות; והאם יש מקום לטעון שמדובר באחריות שילוחית של נחשולים למעשיו של גורן, שהרי אפילו מבטא מכתבו את עמדת רשויות הקיבוץ - הוא "נחסם", למעשה, בחתימת רעייתו של איזיק על מסמך ההצטרפות לקיבוץ, המחייב, על-פי תנאיו, את כל המשפחה.


לרכישת מנוי ל"הקיבוץ" התקשרו 03-9309111 

 


מסמכים חדשים בעיתונות תנועתית וכלליתעיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים