מילואות תשקיע 20 מ' בפרויקט הקולחין של מטה אשרמילואות תשקיע 20 מ' בפרויקט הקולחין של מטה אשר

טל אלמליח

 


מילואות (החברה לפיתוח משקי מפרץ חיפה) תשקיע 20 מיליון שקל בשלוש השנים הבאות בפרויקט הקולחין של המועצה האזורית מטה אשר.

 

על פי הסכם שאושר השבוע במליאת המועצה לאחר משא ומתן ארוך, יהיה ארגון מילואות שותף ב-49 אחוז במאגרי אשר, אגודת מים המאגמת את המים המושבים בגליל המערבי כדי להקצותם לשימוש חקלאי. אגודה זו הוקמה ביוזמת המועצה האזורית מטה אשר לפני כעשר שנים, והיא מטפלת במי קולחין מנהריה ועכו, מעלות, כפרים ערביים בגליל המערבי וכן קיבוצי המפרץ. על פי התכנון, בעוד כשנתיים ולאחר השלמת פרויקט קולחי עכו שנמצא כיום בביצוע, יגיע נפח המים שבהם מטפל הפרויקט לכ-20 מיליון קוב בשנה.

 

בשל היותו של עמק זבולון אגן ניקוז טבעי לכל ההרים הסובבים - מהכרמל דרך הרי גוש שגב ועד לרכסים היורדים מהרי גליל המערבי, יש פוטנציאל גדול לשימוש חוזר במי הקולחין, והמועצה האזורית הקימה אימפריה של מאגרים לאיסוף ולטיהור של מים.

 

"מדובר בעתודת מים מרכזית מאוד לכל החקלאות הצמחית בגליל המערבי", אומר יובל אורן (סער) מנכ"ל מילואות. "עתודה שתחליף חלק גדל מהמים השפירים שעומדים היום לצורכי החקלאות". אורן מוסיף כי כך יבטיחו הקיבוצים, שהם עיקר המשתמשים, את הקצאת המים לחקלאות. לדבריו, המפעלים האזוריים במפרץ והקיבוצים מתכננים הרחבה של שטחי המטעים על ידי השקעה משולבת בהסבת המטעים להשקיה על ידי מים מושבים, וכן בנטיעה של אבוקדו והדרים ליצוא באמצעות מילופרי, ומערך הקולחין הוא גורם מרכזי בתוכנית זו.

עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים