כבר אין בעין - נדחתה בקשת מלכיה לפתח פרויקט תיירות באזור "עין התאו",
יעקב דרומי


קיבוץ מלכיה, שפרנסתו על משק חקלאי ופעילות תיירותית, ביקש לפתח פרויקט תיירות באזור הנקרא "עין התאו", כדי ליצור מקור פרנסה נוסף ל-128 חבריו. בשנת 1994 הגיש הקיבוץ תוכנית לאישור הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה. אחד התנאים בדרך לאישור התוכנית היה קבלת אישור מע"צ להתחברות לדרך המובילה לפרויקט "עין תאו", אך מע"צ נמנעה מלתת אישור עד להשלמת תוכנית כביש 90 ("מחלף כוח"). רק עשר שנים לאחר מכן, בשנת 2004, הוגשה לאישור תוכנית הכביש, ואז ביקש הקיבוץ מהוועדה המחוזית ארכה להגשת תוכנית הפרויקט, אך נדחה בטענה ש"הפרויקט הפך ללא-רלוונטי".

 

הקיבוץ ערער בפני בית המשפט לעניינים מנהליים בנצרת, וביקש לבטל את ההחלטה שמנעה ממנו לקבל ארכה להגשת התוכנית. השופט, ניסים ממן, קבע תחילה כי מדובר "בנושא תכנוני מובהק" ודחה את הערעור, אך הותיר להמשך הדיון את השאלה: "האם לא מן הראוי שהעניין התכנוני יידון על-ידי הגוף המוסמך ביותר לכך - המועצה הארצית לתכנון ובנייה?".

 

בינתיים, יצא השופט ממן לשנת שבתון, והשופט אהרון אמינוף המשיך לדון בתיק. בפני בית המשפט הובאו נתונים בדבר "מצבו הכלכלי הרעוע במיוחד" של הקיבוץ, הפורע את חובותיו הכספיים לנושים שונים בהתאם למנגנון הקבוע בהסדר הקיבוצים. אישור התוכנית, נאמר בערעור, ולאחר מכן הקמת הפרויקט - יכולים לעזור לקיבוץ להתמודד עם קשיים הכלכליים הפקדים אותו זה שנים מספר.

 

בהחלטה, שניתנה בימים אלה, קבע השופט אמינוף, כי יו"ר הוועדה המחוזית בצפון "הפעיל את שיקול דעתו כהלכה" בדחייה של בקשת הקיבוץ. לדעת השופט, ערעור למועצה הארצית לתכנון ולבנייה מוגבל ל"נושאים בעלי חשיבות תכנונית וציבורית ארצית או רחבה", ואילו כאן מדובר ב"תוכנית נקודתית-מקומית, של קיבוץ ספציפי", מה גם ש"האזור כיום מוצף בצימרים, בקתות ומקומות תיירותיים, ולכן עצם אישור תוכנית זו, או דחייתה, אין בו כדי להשפיע על האזור".

 

בקשת הקיבוץ נדחתה, והוא חויב לשלם הוצאות משפט בסך 6,000 ש"ח.


לרכישת מנוי ל"הקיבוץ" התקשרו 03-9309111 

 


מסמכים חדשים בעיתונות תנועתית וכלליתעיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים