איפה הקניין - בימ"ש קבע בתיק גנוסר: אין זכות קניין בדירה עד שאין החלטה על שיוך דירות
איפה הקניין

יעקב דרומי


אין זכות קניין בדירות לפני שהסתיים השיוך * השופט קובע (בתיק גנוסר)

 

ה"מתמודדים" - מבית ומחוץ, חברי קיבוץ ויורשים - עם שאלות הקשורות ב"שיוך דירות", ראוי שישימו לב לדברי השופט יונתן אברהם מבית משפט השלום בטבריה: "החלטות שנתקבלו בקיבוץ לענין שיוך דירות אין די בהן כדי להעניק לחברים זכות קניין בדירות, טרם נסתיים הליך השיוך".

 

כך קבע השופט בנימוקים לפסק דינו בתביעה שהגיש אריה דגן מגנוסר נגד קיבוץ גינוסר ומשפחת נגר, שפורסם כאן בהרחבה בשבוע שעבר ("הבונים חופשיים", הקיבוץ 10.11).

 

בפסק הדין קובע השופט שכל עוד לא הסתיים הליך השיוך, "החלטות שנתקבלו בקיבוץ עד אז הנן לכל היותר... הצהרת כוונות כללית ובלתי-מסוימת, המצהירה על צעד התחלתי בשינוי כיוון התנהלות הקיבוץ, אשר אמור להתגבש בעתיד", אך אין בה משום מתן זכות קניין בדירה. לפיכך קבע השופט כי מעמדו של החבר במקרה כזה "היה ונותר מעמד של בר-רשות, כמו מעמדם של יתר חברי הקיבוץ, והזכויות העומדות לו נובעות אך ורק מהוראות תקנון הקיבוץ והחלטות מוסדות הקיבוץ המוסמכים". ואם זהו המצב לגבי חברים, קל וחומר שהוא תקף גם לגבי יורשים.

 

בעניין צו המניעה שביקש דגן להוציא נגד משפחת נגר, כדי שלא תבנה את ביתה על מגרש מגורים לאחר שהרסה את המבנה שהיה שם לפני כן - מצא השופט שאין כל הבדל בין מצב בו חבר קיבוץ מבצע שיפוץ מבנה ומרחיב אותו, לבין מצב בו הוא הורס מבנה קיים ובונה אחר תחתיו. "בהיעדר הוכחה שההליכים הפנימיים של קבלת ההחלטות בקיבוץ פוגעים בזכותו של דגן פגיעה בלתי-הפיכה", קבע השופט, אין הוא זכאי לצו מניעה זמני. דגן חויב לשלם את הוצאות המשפט בסך 2,000 ש"ח, והשופט יעץ לו "לשקול שנית את המשך ניהול התובענה העיקרית".

 


 


מסמכים חדשים בעיתונות תנועתית וכלליתעיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים