"כאן ביתי" מחריף את המאבק בדו"ח ועדת קובי הבר"כאן ביתי" מחריף את המאבק בדו"ח ועדת קובי הבר

יעקב לזר


הוועד יערוך כנס בנושא זכויות חברי הקיבוצים בבית המגורים ב-24 בחודש, בו ידונו בנוסח החדש של 979

 

הוועד הציבורי "כאן ביתי", המאגד חברי קיבוצים במאבק על זכויותיהם בבית המגורים, יערוך כנס חברים ביום שישי, 24 בנובמבר, בקיבוץ בית אורן. הכנס ידון בהחרפת המאבק נגד דו"ח ועדת קובי הבר במישור הציבורי והמשפטי.

 

בתחילת החודש פרסמה מועצת מקרקעי ישראל הצעה מחודשת להסדרת זכויותיהם של חברי הקיבוצים והמושבים בבית המגורים. ההצעה הוכנה על בסיס דו"ח הבר בעקבות הסערה הציבורית שקמה לאחר פרסום הדו"ח לפני כשנה. הדו"ח זכה לכינוי "הספר הלבן" של ממ"י.

 

היועצים המשפטיים של "כאן ביתי" , עורכי הדין רון רוגין וצפריר בן-אור, הגישו במהלך השנה פניות רבות לשינויים בדו"ח, לראש הממשלה אהוד אולמרט, היועץ המשפטי לממשלה מני מזוז, ראש ממ"י יעקב אפרתי, למחלקת בג"צים בפרקליטות המדינה ולפקידים בכירים נוספים.ל רוב הפניות לא התקבלו תשובות וענייניות. כמו כן הוכנו עתירות לבג"ץ, אשר יוגשו אם וכאשר מועצת ממ"י תאשר את דו"ח הבר.

 

לדברי אלי ארזי (אשדות יעקב מאוחד), חבר "כאן ביתי", הנוסח המחודש של ההמלצות שיובאו למועצת מקרקעי ישראל הוכן כפי הנראה לאחר שבמשרדי הממשלה הבינו שהקיבוצים לא מתכוונים לעבור לסדר היום על אפלייתם לרעה לעומת יתר אזרחי המדינה, וכי חלק מהמלצות דו"ח הבר לא יעמדו במבחן בג"ץ.

 

לדברי ארזי, מי שקורא את ההצעה החדשה ולא מתעמק בניסוחיה, יכול להתרשם שיש בה הליכה לקראת חלק מהתביעות המרכזיות של חברי הקיבוצים, (תשלום 3.75% דמי היוון כמו במגזר העירוני, או השארת החלטה 751 לקיבוצים שאושר להם "יום קובע" לפני דו"ח הבר). אולם קריאה מדוקדקת מגלה שגם בהצעה החדשה יידרש חבר הקיבוץ לשלם בסופו של דבר 38% (כולל מע"מ), אין בה הנחות לוותק כמו ב-751, ואין בה הנחות של אזורי עדיפות לאומית כמו שיש לכל אזרח הגר באזור עדיפות לאומית. כמו כן יש בהצעה התערבות בהחלטות כגון קליטת בנים וגידול דמוגרפי, שהיו עד היום אוטונומיות בכל קיבוץ.

 

עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים