דירת ירושה? שאלה קשה! סכסוך שיוך" (שלישי במספר!) בשדות-ים, בין יורשי חברים שנפטרו לבין הקיבוץ - הגיע לבית המשפט
אריק בשן


בהלת "שיוך הדירות" בשדות-ים כבר הפכה לתופעה. שלוש בקשות מטעמם של יורשי חברים ותיקים, ממייסדי הקיבוץ, שהלכו לעולמם בשנתיים האחרונות - הוגשו לאחרונה לבית המשפט המחוזי בחיפה. בכולן טענה אחידה: ליורשי החבר חזקה בדירת הוריהם, לאחר שאסיפת הקיבוץ אישרה עוד בשנת 2002 את "היום הקובע" על-פי החלטת מועצת המינהל מס' 751. בכל המקרים הטענה היא שהקיבוץ - בחוסר רגישות, כמעט באלימות - סילק, או ביקש לסלק מהדירות את היורשים. בכל המקרים טוענים התובעים דווקא לדירה הספציפית בה חיו הוריהם עד ליום מותם. הקיבוץ, מצדו, טוען כי "היום הקובע" עדיין אינו בגדר החלטה בשלה, וכי משום כך, בתקופת הביניים, עד שיוזמנו החברים לחתימת חוזים אישיים עם המינהל - הדירות והזכויות בהן שייכות לקיבוץ, כל עוד לא תתקבל החלטה אחרת בבית המשפט.

 

המקרה הטרי ביותר הוא בקשתה, מהשבוע שעבר, של רעיה בוריצר, בת הקיבוץ, להשאיר בחזקתה את דירת אמה, יהודית בוריצר ז"ל, שהלכה לעולמה באוגוסט השנה. לטענת הבת, היא נאלצה לפנות לערכאות לאחר שנציגי הקיבוץ סירבו להיפגש עמה (כל עוד היא בדירה) ואף איימו לפעול לפינויה. לטענתה, בסוף ספטמבר הגיעה אליה הודעה בוטה במיוחד, שעליה לפנות את הדירה בסוף אוקטובר, לא יאוחר משישים יום לאחר מות האם, ולא - ייאלץ הקיבוץ לפנותה ביוזמתו.

 

בוריצר טוענת כי התגוררה בדירת אמה החולה חודשים מספר וסעדה אותה, בידיעת הקיבוץ ובעידודו, השתמשה בשירותי חדר האוכל, ערכה קניות במרכולית ומגוריה בקיבוץ לא היו סוד. היא ראתה בדירת אמה את ביתה לכל דבר, לא הסתירה את כוונתה להישאר בה ולכן אין להגדירה כ"פולשת". לטענתה, קיימת כוונה ל"נישולה מהזכויות המוקנות לה בדירה בקשר להליך שיוך הדירות". בדומה לטענות במקרים הקודמים, סבורה בוריצר כי התנהלות הקיבוץ בתחום הדיור גבלה ברשלנות. לדבריה, הוא לא נערך כלל להשלכות של התהליך לשיוך הדירות, לא בנה דירות חדשות והסתמך על הערכה שניתן יהיה לשכן משפחות אחרות בדירות של קשישים שילכו לעולמם. רשלנות זו, לטענתה, הובילה את הקיבוץ לנקוט ב"צעדים בריוניים" לנישול יורשים ולהתכחשות למחויבות כלפיהם.

 

בוריצר פנתה, אפוא, בשבוע שעבר לבית המשפט המחוזי בחיפה, בבקשה ליתן צו מניעה שיורה לקיבוץ לא לבצע שום מהלך שיביא לפינויה. לדברי בא כוחה, עו"ד זיו שפר, הוצג בפני בית המשפט "דפוס התנהגות קבוע" של הקיבוץ במקרים שאירעו לפני כן, לפיו הוא פועל בכוחניות ולא מהסס לבצע מחטפים כלפי דירות יורשים.

 

השופט המחוזי, יצחק כהן, השתכנע כי אם תפונה בוריצר עלול להיגרם לה נזק בלתי-הפיך. בשבוע שעבר קבע השופט כי עד מתן החלטה ישמרו הצדדים על המצב הקיים ולא ישנו אותו. בעקבות זאת הגיעו השבוע שני הצדדים להסכמה, באישור בית המשפט, לפיה לא תבוצע כל פעולה שיש בה כדי לשנות זכויות ביחס לדירה עד להכרעה בהליך העיקרי או עד להחלטה אחרת, אם בבוררות או בהודעה משותפת של שני הצדדים. הקיבוץ קיבל ארכה להגשת כתב הגנה בתוך 90 יום, לצורך מיצוי המו"מ בין הצדדים.

 

אשר לשני המקרים האחרים בשדות-ים, עליהם דיווחנו לאחרונה - במקרה הראשון הוחלט, בהסכמת הצדדים, לעבור לבוררות פנימית, ובמקרה השני נתן בית המשפט היתר זמני לקיבוץ להשתמש בדירה, אך קבע כי אין לבצע בה כל שינוי בלתי-הפיך עד לקבלת ההכרעה הסופית על גורלה.

 

בשדות-ים לא ממש מתרגשים מהמצב. בא כוח הקיבוץ, עו"ד עומר כהן (ממשרד "עו"ד שלמה כהן ושות'"), סבור שאין להתפלא על מחול השדים סביב נכסים שערכם בשוק כה גבוה. "במקרים כאלה", הוא אומר, "אנשים לא מוותרים בקלות". עו"ד כהן סבור שבהחלטות שהתקבלו בשדות-ים אין כדי לבסס זכויות קניין בדירת החבר, משום שאין עדיין הסכם חכירה דו-צדדי בין החבר לבין המינהל. "בתקופת הביניים", הוא טוען, "הקיבוץ הוא בעל הזכויות בנכס, והוא זכאי לנהוג על-פי החלטותיו ולפי שיקול דעתו, ובין השאר גם לשכן בדירות שהתפנו משפחות אחרות, לפי הצרכים".

 

ש: כל כך הרבה תביעות נגד קיבוץ בזמן קצר כל-כך? אולי משהו בהחלטות לא תקין?

עו"ד כהן: "בשנים האחרונות אנחנו מנסים לקבל החלטות ברורות יותר, אבל גם עתה, לדעתנו, הן ברורות דיין. אני מקווה שהחגיגה הזאת תסתיים ברגע ששלושת המקרים יוכרעו, אם בבוררות או בבית המשפט. אני מניח שבית המשפט יקבל את עמדתנו שכל עוד החלטה 751 אינה ממומשת בקיבוץ, המקרקעין והזכויות שייכים לקיבוץ. כך או כך, תהא זו פסיקה שתהווה תקדים לגבי העתיד".


 


מסמכים חדשים בעיתונות תנועתית וכלליתעיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים