הרפת רוכשת - יצרני החלב הצביעו בעד רכישת תנובה ע"י החקלאים בעלי המניות
 שירה חיים

 


פה אחד, מושבים וקיבוצים, הצביעו כל הצירים באסיפה הכללית של התאחדות מגדלי הבקר בעד רכישת תנובה על-ידי החקלאים, יצרני החלב - בעלי המניות. נמסר כי היתה זו אסיפה עם השתתפות שיא של 500 רפתנים מכל הארץ, שהביעו דאגה וחרדה מהפרטת תנובה והעברתה לידיים פרטיות.

 

באסיפה הציג יוסי מלול (עין-חרוד איחוד), מהתאחדות מגדלי הבקר, את המתווה שהציעה ההתאחדות - בסיוע היועצים "קסלמן את קסלמן" ומשרד עו"ד "ארדיניסט בן נתן" - לרכישת תנובה על-ידי החקלאים. לפי המתווה, יגייסו יצרני החלב %30 הון עצמי, תוך העברת יחידות ההשתתפות שירכשו אל תאגיד חדש, שיוקם לצורך הקמת תנובה חדשה, וירכז את מניות הרפתנים השותפים.

האגודה השיתופית תתמודד עם המכרז למכירת תנובה, כולל הלוואות בנקאיות באמצעות שעבוד האופציות לרכישת תנובה. ההלוואות שיעמידו הבנקים לרשות יצרני החלב יוחזרו באמצעות הגדלת הרווחיות ומשיכת דיבידנדים. לאחר מכן מתוכננים להצטרף לתאגיד ארגונים אזוריים, ארגוני הקניות ועוד, ומשקיע פיננסי. התאגיד יהיה בשליטת החקלאים ויפעל לשמירת תנובה כחברת המזון הגדולה בישראל ועל זכויות יצרני החלב וענף החלב בישראל.

 

"חשוב שהשליטה תשאר בידי יצרני החלב", אמר מלול, "ושתישמר האידיאולוגיה של שמירה על החקלאים ועל ענף החלב. מאחר שלרפתנים ייצור החלב הוא דרך חיים - אין אמצעי להגן בחוק על יצרני החלב, ולכן אנו חייבים לדאוג לעצמנו ולהפוך את תנובה לחברה בבעלותנו" אמר מלול.

 


 


מסמכים חדשים בעיתונות תנועתית וכלליתעיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים