קבוצת צעירים בעמיעד: שווים בחובות, שווים ברווחיםקבוצת צעירים בעמיעד: שווים בחובות, שווים ברווחים

יעקב לזר

 


חברים צעירים בעמיעד שוקלים לפנות לערכאות כנגד החלטת הקיבוץ לחלק תקציבים עודפים גם על פי ותק. הצעירים דורשים שהרווחים יחולו באופן שווה בין כל החברים, כפי שגם את החובות החזירו כולם באופן שווה

 

קבוצת חברים צעירים בעמיעד שוקלת לפנות לבית משפט כנגד החלטת הקיבוץ לחלק תקציבים עודפים לחברים על פי מפתח הקובע שמחצית התקציבים יחולקו באופן שווה בין כל החברים והמחצית השנייה על פי ותק. הטענה המרכזית של חברי הקבוצה היא שבזמנים הקשים של עמיעד, כשהחברים נדרשו לשלם את חובות הקיבוץ, מרכיב הוותק בתשלום לא נלקח בחשבון, ולכן אין לקחת אותו בחשבון גם כשמחלקים רווחים. אסיפת החברים בקיבוץ דחתה את הצעתם, ודרישה נוספת שלהם ללכת בעניין זה לבורררות לא נענתה.

 

"מצב הקיבוץ היה די הרבה שנים בכי רע, וכולנו השתתפנו בהחזר החובות, גם מהכספים הפרטיים של החברים", מסביר ירדן אפשטיין, 40, אחד מחברי הקבוצה. "כשיצאנו מהמשבר והגיע הזמן לחלק רווחים, הסתבר שלא מחלקים אותם באופן שווה. פנינו למזכיר והצענו לו ללכת בנושא הזה לבוררות חיצונית, אבל הוא לא הסכים. נערכה הצבעה וכמובן שההצעה לחלק 50 אחוז באופן שווה ו-50 אחוז לפי ותק זכתה לרוב מאוד גדול. בדקנו והתברר לנו שמבחינה משפטית, רוב יכול להעביר כל החלטה, בתנאי שהיא לא עושקת את המיעוט. טענתנו היא שיש פה עושק. שוב ביקשנו ללכת לבוררות, ונענינו בשלילה. פניתי לרשם האגודות השיתופיות עם חתימות של עשרים חברים על מנת שיחייב את הקיבוץ ללכת לבוררות. הרשם בדק את העניין משפטית וטען שהוא איננו יכול לחייב את הקיבוץ ללכת לבוררות. אנחנו טוענים שאם רכוש הקיבוץ הוא של החברים בצורה שווה, אי אפשר לחלק אותו שלא בצורה שווה. אם הרכוש הוא לא בצורה שווה, אז כך גם צריכים לנהוג לגבי החובות. מכיוון שנדחתה הבקשה שלנו לבוררות, נשארה לנו אופציה אחרונה והיא לפנות לבית משפט. זה מהלך לא פשוט, אנחנו שוקלים אותו ברצינות, וכרגע אני לא יכול להגיד אם נבצע אותו או לא".

 

ש: ומה אתם עונים לטענה, שלא הגיוני שמי שחבר בקיבוץ 50 שנה ומי שחבר בקיבוץ שנה,

יקבלו בדיוק אותו הנתח ברווחים?

ת: "מי שהתקבל לחברות לפני 50 שנה, לא בהכרח תרם לקיבוץ תרומה כלכלית יותר גדולה ממי

שהתקבל לחברות לפני שנה. גם אם כן, נכנסת פה השאלה של החובות. אם הוא רוצה חלק יותר

גדול ברווחים, שייקח על עצמו גם חלק יותר גדול בחובות. דבר שני - הוותק בקיבוץ נועד בעיקר

לצורך חישוב דמי עזיבה, שם באמת לא הגיוני שמי שהתקבל לחברות לפני 50 שנה ומי שהתקבל

לפני שנה יקבלו אותם דמי עזיבה. בכל השאר, כשאדם התקבל לחברות בקיבוץ אמרו לו - אתה

תהיה שווה בכל לחברים האחרים, לא אמרו לו - אחד יקבל יותר והשני יקבל פחות".

 

מזכיר הקיבוץ, עמיר כהן, חבר יפעת, מסביר כי כשקיבוץ עמיעד עבר את ההליך השינוי והחליט על חוברת השינוי ("החוברת האדומה"), וזה היה לפני זמנו, נקבע שם שצורת חלוקת התקציבים העודפים תהיה 50% באופן שוויוני ו-50% לפי ותק. לפני כחודשיים הנושא הגיע להצבעה נוספת, וההסדר הזה אושר שוב. לשאלה מדוע לא ללכת לבוררות כפי שמבקשים הצעירים, משיב כהן כי ההחלטה התקבלה באסיפת חברים ברוב מאוד גדול, ולא נכון להחליף את האסיפה בהליך בוררות, בוודאי לא בהחלטות עקרוניות הקשורות לאורחות חיים. "אני סבור שההחלטות בעמיעד הן מאוד הוגנות, גם לגבי האוכלוסיה הצעירה בקיבוץ", אומר כהן.

עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים