מיזוג קפוא בעמק - נתקע" מיזוג הארגונים הכלכליים של עמק בית-שאן ועמק הירדן
דיאנה בוגוסלבסקי

מיזוג קפוא בעמק

יעקב דרומי


"נתקע" מיזוג הארגונים הכלכליים של עמק בית-שאן ועמק הירדן * למרות היתרונות הגלומים בו לקיבוצים הבעלים * למי פתרונים?

 

"הגיע הזמן להתייעלות ולמיזוגים בארגונים הכלכליים", אמר לאחרונה גזי קפלן (לוחמי-הגטאות), המנכ"ל הנכנס של "נסטלה-אוסם", ב"שולחן הארגונים" (התאחדות הארגונים הכלכליים הקיבוציים). אמר, וידע מה שאמר. מאז 2003 מדברים על מיזוג אפשרי בין "ארגוני הקניות" השכנים: "משקי עמק בית-שאן" ו"משקי עמק הירדן", לבין המפעלים: "פיתוח שאן" ו"צמח מפעלים". דיבורים - כן, התקדמות - לא ברור.

 

האגודה השיתופית משקי עמק בית-שאן קיימת משנת 1946 כארגון קניות, בו חברים 16 קיבוצים מעמק בית-שאן והגלבוע. הארגון מטפל במערכת הפיננסית האזורית ונותן שירות לקיבוצים ולתאגידים האזוריים. לצד "משקי שאן" קיימת חברה בע"מ, "פיתוח שאן", הנמצאת בבעלות הקיבוצים ועוסקת בתחומים מגוונים: "עוף טוב" שאן, מוצרי עוף-טוב, דג-שאן, תמר-שאן, הדר-שאן, תחנת דלק, מוסך ועוד.

 

האגודה החקלאית השיתופית משקי עמק הירדן בע"מ, שנוסדה בשנת 1939, עוסקת בריכוז הקנייה והגבייה של 32 קיבוצים, תשלומים, אשראי וערבויות, והיא פועלת לצד צמח מפעלים אזוריים בע"מ, שהוקמה בשנות השישים של המאה הקודמת, וחברים בה קיבוצים מעמק הירדן, רמת הגולן והגליל התחתון. בין פעילויותיה: צמח-בננות, צמח-תמרים, צמח-אבוקדו, ארגון הובלה, אחזקות בחברות חיצוניות, תחומים וענפי שירות נוספים, וגם בעלות של 50% במשחטת עוף-טוב שבחצר המפעלים האזוריים שאן.

 

הפעילויות והתחומים המשיקים והמשותפים בין עמק בית שאן ועמק הירדן - רבים ומגוונים. שני האזורים שותפים בחלקים שווים במשחטת עוף-טוב, המחזיקה בבעלות במפעל "מוצרי עוף טוב". בצמח-תערובות מחזיקים יחדיו משקי-עמק הירדן, הקיבוצים עצמם וגם משקי-שאן. בכל אחד מהאזורים קיימים מפעלי אריזה של תמרים, ובמפעלי שאן יש בתי אריזה להדרים. שיתוף הפעולה כבר מתבצע בצמח-אבוקדו, ובשני האזורים מתקיימים מהלכי אינטגרציה בתחום הפטם. בתחום התמרים מחזיק כל ארגון במפעל עצמאי.

 

מיזוג שכזה, לכשיתבצע, יאחד את מטות הניהול לשני האזורים ויוביל לארגון מרכזי גדול אחד שבו יהיו חברים כ-48 קיבוצים (ב"גרנות" לשם השוואה, חברים 41 קיבוצים). לדעת גורמים בשטח, אין ספק בדבר התרומה שבמיזוג לגידול בכוח הקנייה, שיביא להשאת היתרונות הכלכליים בקיבוצים, להתייעלות ולחיסכון כלכלי של ממש בארגונים, שממילא משתפים פעולה בשטח. כך ייווצר ארגון אזורי-מרכזי עם הון עצמי גדול במיוחד - עד כדי כך גדול, אומרים גורמים בשטח, שניתן יהיה לחלק עודפים ממנו לקיבוצים עצמם. המיזוג עשוי להשפיע גם מעבר לרמה האזורית. לדוגמה: הגדלת כוח הייצוג שלו בגופים ובהנהלות מרכזיים, כמו "תנובה" או "אלון", לעומת המצב הנוכחי. בשלוש השנים האחרונות התקיימו דיונים ומגעים בנושא, במהלכם עלתה אף הצעה להקים חברה מנהלת לשני האזורים, בה יהיו שותפים כל הצדדים, אך כל אלה לא צלחו עדיין להגיע לידי סיכום.

 

דיאנה בוגוסלבסקי (אלומות), מנכ"ל צמח-מפעלים ומשקי-עמק הירדן, סבורה שמיזוג הוא הדבר הנכון והטבעי עכשיו. "אנו עוסקים בגידול ובפעילויות דומות בין האזורים ונוצרת סינרגיה עצומה, שבאמצעות המיזוג ניתן להגדיל אותה. קיימת שותפות בחלק מהתחומים, כמו עוף-טוב ואחרים, אך בתחום התמרים, למשל, יש שני מפעלים שעוסקים בכך בו-זמנית. המיזוג, לטעמי, פשוט ואפילו מתבקש, ויביא להתייעלות נוספת מעבר להתייעלויות שכבר בוצעו, גם בתחום הניהול".

 

ש: ומה הקיבוצים ירוויחו מהמיזוג?

דיאנה בוגוסלבסקי: "היכולת של ארגון גדול לסייע לקיבוצים במשבר היא עצומה. לצערנו, יש קיבוצים כאלה. אפשר לראות כדוגמה את ההסדר של קיבוץ חוקוק. אני מאמינה בשותפויות שבאות ממצב של שוויון. לפי תפיסת העולם שלי, המיזוג יחזק את השותפות בין הקיבוצים ואת הנאמנות לארגון המשותף, ומבחינתי ניתן לבצע אותו מיד ועכשיו".

 

לעומת זאת - שאול גולומב (ניר-דוד), מנכ"ל שאן-מפעלים אזוריים, מסר: "כבר לפני שלושה-ארבעה חודשים הוחלט להקפיא את רעיון המיזוג, ולכן, מבחינתי, אין מקום להתייחס לנושא זה".


 


מסמכים חדשים בעיתונות תנועתית וכלליתעיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים