יאללה, מכות - בימ"ש: לא כל עבירה פלילית מאפשרת הוצאה מחברות באגודה
יאללה, מכות

יעקב דרומי


האם ניתן "להפסיק חברות" לחבר שתקף חבר? * בית המשפט קובע: לא כל עבירה פלילית מאפשרת נקיטת הליכים להוצאה מהאגודה

 

חבר אגודה שיתופית חקלאית הורשע בגרימת חבלה חמורה בשכנו, חבר האגודה. הסיבה לריב הייתה "סכסוך גבולות" בין שתי המשפחות המתגוררות בסמיכות. השופט, יעקב שפסר, מבית משפט השלום בבאר-שבע, שואל: "האם הרשעתו זו מקימה עילה להוצאתו מהאגודה?", ועונה: פסקי הדין שדנו בהרחקת חבר מאגודה שיתופית, כללו כעילה להרחקה: "יסוד של מעילה, אי יושר, חוסר נאמנות וניצול לרעה של יחסי אמון הניתנים בחבר, שגרמו פגיעה עקב כך באינטרסים של האגודה". אלה הם מקרים, אומר השופט, שיש בהם "פגיעה כלכלית באינטרסים של האגודה או באי יושר כלפיה". המסקנה, אומר בית המשפט ש"העבירה הפלילית בה הואשם והורשע החבר כלפי שכנו", אינה פוגעת במטרות האגודה. אין ספק שהדבר מזיק למטרות האגודה, וברור כי מטרות האגודה אינן "מעודדות" עבירות תוקפנות של חברי אגודה זה כלפי זה, מוסיף בית המשפט, "אך מכאן רחוקה הדרך למסקנה שעבירה פלילית המבוצעת באופן פרטי בין שני חברי אגודה, גורמת בהכרח רעה למטרותיה, המחייבת הוצאתו של החבר משורותיה".

 

השופט דוחה את עמדת האגודה השיתופית החקלאית, באמצעות עו"ד יובל שטנדל, המבקשת להוציא את החבר משורותיה, וקובע כי אין זה מתקבל על הדעת, ש"כל עבירה פלילית, שיש בה פגיעה בחבר אגודה, תאפשר נקיטת הליכים להוצאתו מהאגודה". לדעת השופט, "עקירתו של אדם ממקום מגוריו, ממשקו ומנכסיו, על רקע עבירה פלילית שביצע כלפי שכנו - נוגדת עקרונות חוקתיים לכבוד האדם וזכות לקניינו".

 

השופט מקבל את טענת החבר, באמצעות עו"ד שמואל זילברמן, כי "בנסיבות העניין לא מתקיימת עילה לפקיעת חברות", ומחייב את האגודה לשלם לחבר הוצאות משפטיות בסך 3,500 שקלים.


 


מסמכים חדשים בעיתונות תנועתית וכלליתעיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים