ושבו בנים - עשרות בנים מתקבלים לחברות בנצר-סרני
ושבו בנים

קרני עם-עד


לאחר שנים של עצירת קליטה: עשרות בנים מתקבלים לחברות בנצר-סרני

 

בשבועות הקרובים תיערך הצבעה על קבלתם לחברות של 35-30 בני נצר-סרני. מדובר ב"גל" שני של קבלת בנים בקיבוץ המתחדש, לאחר שבספטמבר האחרון התקבלו 45 בנים. מרביתם של החברים החדשים היו קודם לכן במעמד תושבים/מסלול בנים, מאחר שבשנת 1999 החליט הקיבוץ לעצור את הקליטה ולחדש אותה רק לאחר השינוי באורחות החיים והמעבר למודל "רשת הביטחון". מאה מבני המשק, שרצו לבנות את עתידם בקיבוץ, הפעילו לחץ על הנהלת הקהילה וזו נענתה לפניות לאחר שגיבשה תקנון קבלה לחברות בהסדר חדש.

 

מנהל הקהילה, יואב מרגלית: "כל הבנים המועמדים שהיו ברשימת ההמתנה עברו ראיון בוועדת קליטה, הליך הרשמה ובדיקת חובות כלפי הקיבוץ ו/או גורמי חוץ. לאחר מכן נשלחו להליך מיון בוועדת הקליטה של התנועה, כולל הגשת אישור רפואי, תעודת יושר מהמשטרה, חוסן כלכלי. על-פי חוות הדעת שקיבלנו הגשנו את הבנים למועמדות. היו כמה בנים שכבר במיון הראשוני לא עמדו במבחן החוב, והם יצטרכו להמתין להזדמנות נוספת לאחר שיסדירו אותו. מיותר לציין שכל הבנות והבנים שהוגשו להצבעה עברו ברוב גדול".

 

ש: נצר-סרני יוכל להציע לחברים החדשים מקומות עבודה או בתים למגורים?

יואב מרגלית: "אין לנו עבודה להציע, ולכן הבנים מתפרנסים בכוחות עצמם. גם דירות פנויות אין לנו, וכל חבר חדש יצטרך לבנות את ביתו על קרקע שיקבל מהקיבוץ. מדובר בחבר בעל זכויות וחובות ככל חבר אחר, אבל רואים את השינוי ואת הפוטנציאל על המדרכות. עוד מאה חברים צעירים בתוך חודשים מספר, זה דבר שיש בו תקווה גדולה ואמונה בעתיד טוב יותר לקיבוץ".


 


מסמכים חדשים בעיתונות תנועתית וכלליתעיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים