דין הרחבה במשק - בימ"ש התערב בסכסוך שכנים בין משפחות ליצ'י ויוחנה בנחשולים בנושא הרחבת דירה
דין הרחבה במשק

יעקב דרומי


עוד פרק בסכסוך השכנים בקיבוץ נחשולים, בין משפחת ליצ'י לבין משפחת יוחנה, בנוגע להרחבת דירתם * בית המשפט הוציא צו מניעה זמני (כולל תנאים נלווים)

 

סכסוך גבולות נטוש בין משפחות ליצ'י ויוחנה, חברי קיבוץ נחשולים, שבתיהן צמודים זה לזה. באמצעות עו"ד ירון בן עזרא, מבקשת משפחת ליצ'י כי בית משפט השלום בחיפה יוציא צו מניעה זמני נגד הרחבת הדירה של משפחת יוחנה. "זהו סכסוך צורב וכואב בין שתי משפחות, מוותיקות הקיבוץ", אומר השופט לבנוני, ומוסיף: "עיקר טענתם של ליצ'י כלפי יוחנה היא לא באשר לרצונם של יוחנה להרחיב דירתם, אלא באשר לכיוון ההרחבה. בדעת יוחנה להרחיב דירתם לכיוון צפון. ליצ'י מתנגדים לכך ומציעים שההרחבה תעשה לכיוון דרום או מערב".

 

לדברי השופט, בעת שהתגלע הסכסוך לא הביעו הקיבוץ ומשפחת יוחנה "נכונות אמיתית להידרש להליכי בוררות", ולפיכך הגיע הסכסוך לבית המשפט. משפחת ליצ'י כבר הרחיבה דירתה בהתאם להיתר שניתן לה, אך כשביקשה משפחת יוחנה להרחיב, נתקלה בהתנגדות מצד השכנים. "בין לבין, למרבה הצער, הידרדרה בריאותו של מר יוחנה", ממשיך השופט, "שלבד מגילו המופלג הוא לקה גם במחלות קשות, הפוגעות בתפקודו היומיומי. כדי לסייע במחלתו ננקטה יוזמה, בברכת הקיבוץ ובהסכמת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, לפיה יתקינו יוחנה מבנה יביל ליד דירתם, כדי לסייע במגוריו של עובד זר הסועד את מר יוחנה במחלותיו המתקדמות".

 

משפחת ליצ'י טענה שהיתר הבנייה, שקיבלה משפחת יוחנה לצורך ההרחבה, ניתן שלא כדין. ליצ'י ביקשה למנוע את הבנייה עד שיתבררו כל הטענות בבית המשפט. אל המשפט הגיעה משפחת יוחנה עם פרקליטה, עו"ד שי כהן, קיבוץ נחשולים עם עו"ד רון רוגין וגם הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, שיוצגה על-ידי עו"ד גדי טל. הוועדה הודתה כי נפלה טעות בהליכי מתן ההיתר למשפחת יוחנה, ולכן הורה בית המשפט על ביטול היתר הבנייה.

 

הקיבוץ תומך ללא סייג בעמדת יוחנה, ומסביר לבית המשפט כי ההרחבה של דירת ליצ'י נעשתה אף היא לכיוון צפון. "על אותה דרך זכאית לפעול יוחנה, ולהרחיב דירתם לכיוון צפון, שכן זה כיוון ההתרחבות הטבעי של כל הדירות ותואם שיקולים תכנוניים ושיקולים של אחידות חזיתות הדירות", אומר הקיבוץ.

 

בבית המשפט טוענת משפחת ליצ'י כנגד הקיבוץ כי בכך שהוא מאמץ את עמדת יוחנה, הוא לא מיישב סכסוך, אלא מלבה אותו; אבל בית המשפט מתקשה להבין את טענת ליצ'י כי בעוד שלהם מותר להרחיב את דירתם צפונה - אסור הדבר על יוחנה. ליצ'י מסבירים כי עת הרחיבו דירתם, עשו זאת "על יסוד סקיצות שונות מאלו שהיום". לטענתם, הם השקיעו בהרחבה בהנחה ש"לנוכח הסקיצה האמורה, לא ירחיבו יוחנה את דירתם לכיוון צפון".

 

הליך של צו מניעה אינו חורץ מסמרות. זהו הליך ביניים, בו מבקש בית המשפט לאזן ולשקלל את האינטרסים השונים. "הכף נוטה", אומר השופט, "לזכות יוחנה ולחובת ליצ'י", אך הוא מציין כי אם תימשך הבנייה בטרם יתבררו כל הנושאים במחלוקת, ייתכן כי ייגרם לליצ'י נזק בלתי-הפיך. מאחר שבוטל היתר הבנייה של יוחנה, מורה השופט לוועדה המקומית לקיים דיון מהיר במתן היתר חדש, תוך שמיעת התנגדות שתגיש משפחת ליצ'י.

 

השופט הוציא צו מניעה זמני האוסר על יוחנה להרחיב דירתם צפונה, אך הזהיר את ליצ'י, כי אם בסופו של דיון "ידם תהא על התחתונה, הם צפויים לשלם ליוחנה פיצויים הולמים", בגין העיכוב שנגרם ליוחנה בהרחבת הדירה. תנאי לצו המניעה הוא שליצ'י יפקידו בבית המשפט 10,000 ש"ח להבטחת פיצוי על נזקים שייגרמו ליוחנה, אם תוצאות הדיון יהיו לטובת יוחנה. אם הוועדה תיתן היתר בנייה ליוחנה, יישאר צו המניעה הזמני תקף עד להמשך הדיון בתיק, אלא שאז תידרש ליצ'י להגדיל את הסכום שהפקידה לסך של 50 אלף ש"ח. "שמא יתעשתו בעלי הדין ויעשו מעשה לשם השכנת שלום", קורא השופט לצדדים ומבקש מהם "לעשות כל מאמץ ליישוב הסכסוך בדרך מוסכמת".


 


מסמכים חדשים בעיתונות תנועתית וכלליתעיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים