ובינתיים, בשובל - השינוי עבר, אבל יש לבטל צו מניעה בבימ"ש
ובינתיים, בשובל

שירלי זינגר


השינוי עבר * אבל עכשיו יש לבטל צו מניעה בבית המשפט

 

בסוף השבוע האחרון השלימו בשובל את ההצבעה החוזרת על תהליך השינוי, והם מציינים בסיפוק את ההצלחה: מתוך 265 בעלי זכות הצבעה, הגיעו לקלפי 250 חברים (94.3% מכלל הזכאים להצבעה), מתוכם הצביעו 169 בעד השינוי (68.4% מכלל המצביעים), ו-78 הצביעו נגדו (31.6% מכלל המצביעים). נספרו גם שלושה פתקים לבנים. חברי שובל החליטו: להפעיל את השינוי לשנת ניסיון. אולם, על-פי החלטה מוקדמת של בית המשפט, נכנס כעת לתוקף צו מניעה זמני האוסר על הפעלת התוכנית עד להחלטה אחרת של בית המשפט. כעת יבקש הקיבוץ מעורך דינו לזמן ישיבה בבית המשפט, בה יבקש את ביטול צו המניעה.

 

אברהם נתנזון, מזכיר הקיבוץ, מרוצה מתוצאות ההצבעה: "אני חושב שעשינו עבודה טובה והכנו תוכנית חיובית, הכוללת טיפול סיעודי, סבסוד בבריאות ובחינוך, רשת ביטחון ועזרה הדדית. אנחנו נמשיך לקיים את מוסדות הקיבוץ, נמשיך להיות קיבוץ ולא ניתן לאף אחד ליפול!"


קיבוץ שובל
שינוי בשובל על רקע עתירה בבית המשפט, יעקב לזר, "הדף הירוק", 15.6.06

 מסמכים חדשים בעיתונות תנועתית וכלליתעיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים