איפה הביקורת - בכמחצית מהקיבוצים אין ועדת ביקורת ומבקר פנים


עליזה בורנשטיין

איפה הביקורת

תחיה שירן

 

סקר של התנועה הקיבוצית: בכמחצית מהקיבוצים אין

ועדת ביקורת ומבקר פנים * אז מי ישמור עלינו

 


האם יש מי שמבקר את התנהלות ההנהלות בקיבוצים? האם קיימת בקיבוצים ועדת ביקורת, כפי שנדרש בכל גוף ציבורי או עסקי? סקר שנתי שנערך על-ידי מבקרת התנועה הקיבוצית, עליזה בורנשטיין (עין-השלושה), מצביע על נתונים משופרים יחסית לשנים קודמות, אך על-פיהם עדיין יש מקום לדאגה.

 

מהסקר לשנת 2006, שנתוניו ראו אור לאחרונה, עולה כי רק 134 קיבוצים מעסיקים מבקר פנימי (53%) וב-144 קיבוצים בלבד קיימת ועדת ביקורת (57.6%). למרות השיעור הנמוך של הקיבוצים המעסיקים מבקרים פנימיים וועדות ביקורת - חל, כאמור, שיפור ניכר לנוכח שנת 2005, אז העסיקו מבקר פנימי 113 קיבוצים בלבד, ורק ב-123 קיבוצים פעלה ועדת ביקורת.

 

נמסר כי בעקבות פרסום הסקר השנתי, אמר נשיא לשכת המבקרים הפנימיים, שלמה קלדרון: "יש לברך על השיפור שחל בגישה של הקיבוצים ביחס לביקורת. אנחנו רואים עלייה מתונה, מדי שנה, במודעות של הקיבוצים להעסיק מבקרים פנימיים, ואני מקווה שיותר ויותר קיבוצים יפנימו את נושא הביקורת ויפעלו בהתאם".


 מסמכים חדשים בעיתונות תנועתית וכלליתעיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים