ירושת השיוך - מאבק משפטי בין שדות ים לבין זהבה רותם על זכות בדירת אמה המנוחה מיכל קמפינסקי
ירושת השיוך

יעקב דרומי


שדות ים

למי הזכות בדירה שהתפנתה ב"תקופת הביניים" עד לסיום הליך השיוך - לקיבוץ או ליורשים * סכסוך נוסף(!) על "דירת ירושה" בשדות-ים הגיע לבית המשפט * והושגה "הפסקת אש"

 

עוד לא יבש הדיו על הסדר הפשרה שהושג בשדות-ים, בין הקיבוץ לבין יורשי אנשל וגרצין ז"ל, שהעביר לבוררות את המחלוקת בשאלה למי החזקה בדירה שהתפנתה ("פשרה בדירת הירושה", הקיבוץ 31.8) וכבר הוגשה תביעה נוספת, בשאלה דומה, על-ידי זהבה רותם, הבת והיורשת של אמה המנוחה מיכל קמפינסקי, שנפטרה ביולי 2005. זהבה היא בת הקיבוץ, שנולדה וגדלה בו ומאוחר יותר עזבה.

 

בתביעה שהגישה רותם באמצעות עו"ד שלמה טופז, היא טוענת כי ביוני 2002 החליטו חברי שדות-ים על "הליך שיוך דירות" בקיבוץ, ולפיכך היא זכאית לחזקה הבלעדית בדירת האם המנוחה. מאחר שלדירה נכנסה לגור משפחת חברים אחרת, מבקשת רותם כי בית המשפט יוציא צו לסילוק ידו של הקיבוץ מהדירה ולפינוי המשפחה שהחלה לגור בו, וכן יצהיר כי היא "בעלת זכות החזקה בדירה" וזכאית להמשיך ולהחזיק בה. עוד פנתה זהבה לבית המשפט בבקשה דחופה לקבל צו מניעה זמני שיחזיר לה באופן מיידי את החזקה בדירה, ושיאסור על הקיבוץ או על החברים האחרים להיכנס לדירה או לגור בה.

 

הוריה של זהבה רותם, גד ומיכל קמפניסקי, היו ממייסדי הקיבוץ. לאחר עשרות שנים בהם התגוררו בני הזוג בדירה בקיבוץ, עברה אמה המנוחה של רותם, בשנת 2002, לדירה שתנאיה תאמו לגילה המבוגר. לאחר פטירת האם המשיכה רותם, לדבריה, "להחזיק בדירה ולעשות בה שימוש רציף ומתמשך, ובסיועם של אחיה, לתחזק את הדירה" בה נותרו חפצי המנוחה, כאשר גם אחיה, עמירם, חבר הקיבוץ, המשיך "לתחזק ולפקוד את הדירה באופן קבוע".

 

עוד באוקטובר 2005, טוענת רותם, הודיע לה הקיבוץ על הליך השיוך ו"התחייב לשמור על זכויות היורשים", אך ביקש ממנה לפנות את הדירה. לדבריה, השיבה שאין בכוונתה לפנות את הדירה, שכן בהליך השיוך יש לשייך לה את הדירה בה התגוררה אמה המנוחה. ואולם, באוגוסט השנה, כך היא טוענת באמצעות בא כוחה, פרץ הקיבוץ לדירה, "שבר את מנעול הכניסה ופינה את תכולת המיטלטלין, בלי שניתנה לה הודעה מראש על הכוונה לפרוץ לדירה, וכן ללא קיום הליך משפטי וללא צו שיפוטי, ותוך ניסיון בחוסר תום לב לפגוע בזכויותיה בדירה". לאחר מכן, לטענת רותם, התיר הקיבוץ למשפחת חברים אחרת "לפלוש לדירה ולהחזיק בה בכוח ובניגוד לדין".

 

לפי התביעה, רק באוגוסט 2006 העביר הקיבוץ לחבריו הצעת החלטה (שטרם אושרה) בנושא "הוראות מעבר לתקופת הביניים של שיוך הדירות", בהן מבקש הקיבוץ לקבוע אמות מידה חדשות שלא היו קיימות קודם לכן, לגבי נכסים של חברים שנפטרו בתקופה שבין יוני (2002 בה החליט הקיבוץ על הליך השיוך), לבין המועד בו יירשמו הדירות על-שם החברים.

 

"אין להציג את זהבה כנגזלת", אומר הקיבוץ בתגובתו לבית המשפט המחוזי, באמצעות עו"ד עומר כהן. לטענתו, זהבה רותם "היא שחיבלה בהחלטות הקיבוץ". עוד טוען הקיבוץ כי אין בהחלטה בדבר "היום הקובע" כדי לבסס זכויות קניין בדירה. "אסיפת החברים בקיבוץ מסייגת במפורש את זכויות החברים ויורשיהם, וקובעת כי לא יוענקו זכויות אלא בסיום התהליך ובכפוף להחלטה מפורטת של האסיפה". לפיכך, מסביר הקיבוץ כי כל עוד הוא נמצא 'בתקופת הביניים' שבין ההחלטה העקרונית להחלטה המפורטת וליישומה בפועל - זכאי ויכול הקיבוץ לנהוג בדירות לפי שיקול דעתו וכך גם לשכן בהן חברים, לפי הצרכים מעת לעת. רותם, טוען הקיבוץ, היא זו ש"כפרה בהחלטות הקיבוץ ובנהגיו, ובניגוד גמור לדרישת הקיבוץ, סירבה לפנות את החפצים שנותרו אחר אמה המנוחה בדירה ומנעה עקב כך שימוש בדירה לצורכי הקיבוץ וחבריו". הקיבוץ מאשר כי אכן נמנע מלהכניס חברים לדירה במשך כשנה, אך טוען שעשה זאת "מתוך התחשבות אין קץ" ולא משום ויתור על זכויותיו. עוד טוען הקיבוץ כי לא המינהל הוא שמחכיר לקיבוץ את קרקעותיו, אלא החברה לפיתוח קיסריה, ולכן אין החלטת המינהל 751 חלה לגביו, והדירה הייתה והנה "כל העת רכושו של הקיבוץ". זכותו של החבר עד להשלמת מהלך רישום הדירות על שם החברים - מוגבלת לזכות השימוש בלבד, ואין כל החלטה ש"הענקת זכויות לחברים או ליורשיהם, תתבצע דווקא ביחס לדירה המסוימת בה התגורר החבר בקיבוץ". הקיבוץ מדגיש כי "הזכות שמקנה החלטת הקיבוץ ליורשי החברים, שנפטרו בתקופת הביניים", וזהבה רותם ביניהם, "אינה זכות במקרקעין כי אם התחייבות חוזית בלבד".

 

בהתאם, טען עו"ד עומר כהן כי לבית המשפט המחוזי אין סמכות לדון בנושא זה, שכן לפי החוק רק לבית משפט השלום יש סמכות לדון בתביעות "בדבר חזקה או שימוש במקרקעין", תביעות לפינוי מדירה או "זכות חזקה". הקיבוץ דוחה את הטענה כי "פרץ" לדירה. לטענתו, הוא פעל בדירה לטובת חבריו, ו"החלפת המנעול נועדה למנוע שימוש בדירה בניגוד לרצונו של הקיבוץ".

 

בדיון שהתקיים ביום שלישי השבוע באולמה של השופטת יעל וילנר מבית המשפט המחוזי בחיפה, הסכימו הצדדים להצעת השופטת לאמץ הסדר דומה לזה שהושג בתביעה הקודמת נגד קיבוץ שדות-ים, בעניין דירת יורשי וגרצין. לפי ההסדר, תבטל זהבה רותם את הבקשה לצו מניעה זמני, והקיבוץ יהיה רשאי להמשיך ולעשות שימוש בדירה. משפחת החברים שנכנסה לדירה תמשיך לגור בה, והקיבוץ לא יעשה פעולה בלתי-הפיכה ביחס לדירה עד לסיום הבירור של התביעה בבית המשפט.

 

עו"ד עומר כהן מרוצה מהחלטת בית המשפט. "למרבה הצער", הוא מסכם, "נאלצנו שוב להגיע לבית המשפט כדי שהיורשים יקבלו את מה שממילא הציע להם הקיבוץ עוד לפני שפנו לבית המשפט, ואילו לקיבוץ ניתנה הרשות להוסיף ולנהל את מלאי הדירות שלו כראות עיניו".


 מסמכים חדשים בעיתונות תנועתית וכלליתעיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים