בינתיים, בהרחבה - בוטלה עתירה לבג"ץ נגד ועדת קבלה שסירבה לקבל זוג לשכונת הרחבה במושב השיתופי כפר חיטים
ובינתיים, בהרחבה

יעקב דרומי


 

בוטלה עתירה לבג"ץ נגד ועדת קבלה לשכונת הרחבה

 

בני זוג ביקשו להתקבל להרחבה קהילתית של מושב שיתופי (כפר חיטים). לפי התקנון, מי שמבקש לקבל את המלצת האגודה השיתופית למינהל מקרקעי ישראל לשם הקצאת מגרש בהרחבה הקהילתית, צריך לעבור ועדת קבלה של האגודה המוניציפאלית. מועמדותם של בני הזוג נדחתה בוועדת הקבלה, עקב "חוסר התאמה לחיי הקהילה".

 

ועדת הערר של המינהל, אליה פנו בני הזוג, הפנתה אותם למכון אבחון מקצועי - שלא שינה את ההמלצות, ומנכ"ל המינהל אישר את החלטת ועדת הערר.

 

הזוג, באמצעות עו"ד ארז כהן, פנו בעתירה לבג"ץ, בה תקפו את חוקיות החלטות המינהל בהליך קבלת מועמדים, ואת הליך הקבלה. לטענתם, הפנייתם למכון האבחון נעשתה באופן לקוי, שכן בהפניה נרשם כי מועמדותם נדחתה, ובכך נפגמה האובייקטיביות בחוות הדעת של המכון.

 

בתגובת האגודה לבג"ץ, באמצעות עו"ד רחל רוזנזפט (משרד "קנט את רכס"), נטען כי דחיית המועמדות נעשתה כדין. הרכב שופטי בית המשפט העליון (גרוניס, ג'ובראן וחשין) המליצו לעותרים לחזור מעתירתם, ובהסכמתם - נמחקה העתירה.


 מסמכים חדשים בעיתונות תנועתית וכלליתעיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים