זכותי באדמתי - בימ"ש פסק לטובת רחל ויוסי חיות, חוכרי קרקע מכפר-יחזקאל, בקרב על עיגון זכויות ההחקלאים
זכותי באדמתי

אריק בשן


עוד קרב על עיגון זכויות החקלאים בקרקע הסתיים בבית המשפט * הפעם, ניצחו נציגי ההתיישבות

 

רחל ויוסי חיות, חקלאים ותיקים מכפר-יחזקאל, החזיקו בחוזה חכירה לדורות (49 שנים, עם אפשרות הארכה ל-49 שנים נוספות). לעת חידוש החוזה, דרשו מינהל מקרקעי ישראל וקק"ל להחתימם על חוזה חדש, עם כמה התניות המהוות, לטענת הזוג חיות, הרעה משמעותית בזכויותיהם כחוכרים: בין השאר נכתב בחוזה ה"משודרג" כי למינהל ולקק"ל תהיה זכות, בעתיד, לשנות כל סעיף על-פי שיקול דעתם. בנוסף, נמנעה מהחוכרים זכות שהוקנתה להם בעבר - להעביר את זכויות החכירה לאחר. אם לא די בכך, נטלו לעצמם המינהל והקק"ל זכויות נוספות - להתנות תוספת בנייה על הנחלה של בני הזוג, ומהחוזה נמחקה האפשרות להעלות מחלוקות בין הצדדים בפני ועדת ערר, בה ניתן ייצוג לחוכרים. הרשויות טענו כי השינוי הנדרש מושתת על החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1054, שמשמעותה היא שחוכר החתום על הסכם חכירה מקורי לא ייהנה מהחלטות שהתקבלו לאחר מועד החלת החכירה, החלטה שנועדה מן הסתם להרתיע חוכרים מלנסות להאריך את ההסכם המקורי.

 

בני הזוג חיות, שהם חברי עמותת "אדמתי", פנו לבית המשפט באמצעות עו"ד יוסף ג'רסי (ממשרד "ח. נעם"), מפרקליטי העמותה. שופט בית המשפט המחוזי בנצרת, האשם ח'טיב, קיבל את עמדותיהם, פסק כי הם זכאים להירשם כחוכרי הנחלה על-פי תנאי שטר החכירה המקורי ואסר, במקביל, על המינהל ועל קק"ל לערוך שינויים כלשהם בנוסח החוזה המקורי. בית המשפט הוסיף וקבע כי דמי החכירה שישלמו בני הזוג חיות יהיו בגובה דמי החכירה הנהוגים לגבי קרקע דומה בכפר-יחזקאל, זאת מאחר שהוכח כי לאורך השנים הם שילמו דמי חכירה גבוהים יותר. למעשה, קבע בית המשפט כי החלטת ממ"י 1054 אינה ישימה במקרים מסוג זה.

 

לדעת עו"ד ג'רסי, פרקליט "אדמתי", מדובר בפסק דין מהחשובים שניתנו בשנים האחרונות בתחום החכירה. יש בו תרומה משמעותית ביותר לעיגון זכויות החוכרים בקרקע, הוא אומר, ומוסיף: "פסק דין זה הוא בעל השלכות מרחיקות לכת על ציבור החוכרים בכלל ועל ההתיישבות הוותיקה בפרט. אין זה חדש כי לעת חידוש חוזים מנסה המינהל, לא אחת, לפגוע בזכויות החוכרים. חשוב שחברי מושבים וקיבוצים ידעו כי יש להם אפשרות להגן על זכויותיהם בבית המשפט".


 מסמכים חדשים בעיתונות תנועתית וכלליתעיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים