גידול של 41.8% ברווח הנקי של פלסאוןגידול של 41.8% ברווח הנקי של פלסאון

יעקב לזר


המפעל של מעגן מיכאל הרוויח 43.8 מיליון שקל בחצי הראשון של השנה. המכירות בתקופה זו הסתכמו ב-380 מיליון שקלים, לעומת 324 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד

 

קבוצת פלסאון ממעגן מיכאל הציגה גידול מרשים של 41.8% בשיעורי הרווח הנקי,

שהסתכם בחצי הראשון של השנה ב-43.8 מיליון שקלים, לעומת 30.9 מיליון שקלים בתקופה המקבילה של 2005.

 

הרווח הגולמי בחצי השנה הסתכם בכ-173 מיליון שקלים, והיווה 45.6% מהמכירות, לעומת כ-142 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול הנו תוצאה של עלייה בפעילות הקבוצה והמשך מהלכי התייעלות אשר קיזזו את השפעת העלייה במחירי התשומות.

 

הרווח התפעולי בחצי השנה הסתכם בכ-63.9 מיליון שקלים לעומת כ-48.4 מיליון שקלים בתקופה המקבילה של 2005. סך המכירות בחצי השנה הראשונה הסתכם ב-380 מיליון שקלים, לעומת כ-324 מיליון שקלים בחצי השנה המקבילה אשתקד, גידול של .17.2% המכירות בארץ גדלו ב-25.2% והמכירות בחו"ל גדלו ב-16.2%.

 

בכל התקופות המדווחות היוו המכירות בחו"ל מעל ל-87.8% מסך מכירות הקבוצה.

דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיווידנד בסך 19.09 מיליון שקלים וזאת בנוסף לדיווידנד דומה שחולק במהלך חודש יוני, גם הוא בסך 19.09 מיליון שקלים.

 

לדברי ד"ר אילן טסלר, מנכ"ל פלסאון, החברה פועלת להרחבת השיווק למדינות יעד חדשות

וביסוס הפעילויות במזרח אסיה, במרכז ומזרח אירופה ובדרום אמריקה. הצטרפות מדינות נוספות אל גוש היורו תאפשר לפלסאון לפתח באותן מדינות שוק למוצרי החברה, וזאת בהסתמך על הצפי להשקעות בתשתיות באותן מדינות. עוד ציין ד"ר טסלר כי החברה החלה במכירת אביזרי ריתוך למערכות שפכים העשויות פוליאתילן, זאת על מנת להשתלב בתהליך המתפתח של שיפור מערכות השפכים בעיקר באירופה.

 

פלסאון תעשיות מעסיקה כ-720 עובדים בארץ ובחו"ל. לפלסאון מספר חברות בנות בחו"ל

המוחזקות בבעלות מלאה, באיטליה, גרמניה, אנגליה, צרפת ואוסטרליה, וכן חברות בת בבעלות חלקית במדינות נוספות.

עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים