ובינתיים, ביפתח - הסדר משפטי ו"סולחה" בתביעת חברי יפתח נגד ועד ההנהלה בקיבוצם
ובינתיים, ביפתח

יעקב דרומי


הסדר משפטי ו"סולחה" בתביעת חברי יפתח נגד ועד ההנהלה בקיבוצם

 

זוג חברים, חיה ומיכה רגב, מוותיקי קיבוץ יפתח, ביקשו לבחון את שאלת האחריות של חברי ועד ההנהלה - הנהלת הקהילה בקיבוצם, לאחר שנדחתה בקשתם ל"שנתיים חופשה מיוחדת" מהקיבוץ, כדי להתגורר בקריית-שמונה וליהנות מהטבות המס שניתנו שם בעת ההיא. בתביעה אישית שהגישו לבית משפט השלום בטבריה, טענו בני הזוג ל"התנהגות רשלנית" של חברי ועד ההנהלה בקיבוץ, ול"סחבת" בטיפול בבקשתם. באמצעות עו"ד דני זמיר דרשו פיצוי בן 171 אלף ש"ח, בגין הנזק שנגרם להם מהפסד הטבות המס.

 

הקיבוץ, באמצעות עו"ד אילנה שפרלינג, ביקש לדחות את התביעה, וראה בנושא שאלה עקרונית חשובה ביותר. "לא ייתכן", טענה עו"ד שפרלינג, "להאשים ברשלנות ובחוסר תום לב חברי הנהלת קהילה, כשהם פעלו כשליחי ציבור, ופעולותיהם והחלטותיהם נעשו מתוך שיקולים כלליים, מערכתיים, לטובת הקיבוץ וכלל חבריו, וללא אפליה". מכיוון שמדובר בתביעה לפיצויים בגין "אחריות דירקטורים", הצטרפה גם חברת הביטוח, שביטחה את אחריותם של נושאי המשרה הקיבוציים, ובאמצעות עוה"ד אסולין והבר העמידה להם הגנה משפטית.

 

שאלת "אחריות נושאי המשרה בקיבוץ", שהוא "אגודה שיתופית", היא סוגיה חשובה, וההקבלה ל"אחריות דירקטורים בחברה" - נראית מעניינת. בבית המשפט העליון תלוי ערעור בשאלת אחריות אישית של מזכיר קיבוץ בקשר לטיפולו בהליך "שיוך דירות". כך או כך, בדרך ל"הוכחת הנזק", התעוררה השאלה אם גם אלמלא הסחבת בטיפול בבקשת רגב, הייתה נדחית בקשתם לחופשה.

 

סוף דבר, באולמו של השופט יונתן אברהם, הושג הסדר. הצדדים הודיעו שהם "מעוניינים להמשיך ביחסי חברות תקינים בעתיד במסגרת הקיבוץ", וחברי הוועד והקיבוץ "התנצלו בפני רגב על עוגמת הנפש שנגרמה להם". ההתנצלות התקבלה והתביעה נדחתה. השופט נתן להסכמה תוקף משפטי ואיחל לצדדים: "שנה טובה והמשך חיי חברה תקינים בעתיד".


 מסמכים חדשים בעיתונות תנועתית וכלליתעיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים