מהון להון - על דו"חות פיננסיים של מפעלי הקיבוצים
מהון להון

יעקב דרומי


פה ושם בין הדו"חות הפיננסיים של התעשייה הקיבוצית

 

106 מיליון ש"ח בשער-הגולן מגמת הצמיחה בגולן מוצרי פלסטיק (שער-הגולן) נמשכה גם ברבעון השני. המכירות בחציון הראשון של שנת 2006 הסתכמו ב-106 מיליון ש"ח (לעומת 86.4 בתקופה המקבילה אשתקד) - גידול של 23%, שנבע מהגדלת כמות המכירות לשוקי היצוא. עם רווח גולמי של 32.7 מיליון ש"ח בששת החודשים הראשונים, נותר רווח נקי של 10.4 מיליוני ש"ח בהשוואה ל-9.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. החברה מעריכה כי התייקרות מחירי הנחושת בעולם יוצרת מגמה של מעבר מצנרת נחושת לצנרת פלסטיק, התחום בו היא פועלת. לבעלי מניותיה שילמה החברה, כדיבידנד, 53% מרווחיה בשנת 2005, ובסך הכול 11,250 מיליוני ש"ח.

 

463 מיליון ש"ח ברמת-יוחנן ליו"ר הדירקטוריון של פלרם (רמת-יוחנן) מונה עידו רודיו, חבר הקיבוץ, ששימש בתפקיד המנהל הכלכלי של הקיבוץ בשמונה השנים האחרונות, לצד תפקידו כדירקטור במפעל. מכירות פלרם בחציון הראשון הסתכמו ב-463 מיליון ש"ח (גידול של 21.6 מיליון ש"ח לעומת התקופה המקבילה אשתקד), והותירו בחברה רווח נקי בתקופה זו של 3.7 מיליון ש"ח. 55 אלפי ש"ח תרמה החברה עד כה השנה למוסדות צדקה, תרבות וספורט.

 

380 מיליון ש"ח במעגן-מיכאל 19.096 מיליון ש"ח תחלק פלסאון לבעלי מניותיה לקראת החגים הקרובים. סכום זה הוא בנוסף לסכום דיבידנד בשיעור זהה שחילקה החברה בחודש יוני השנה. כ-69% מחזיק קיבוץ מעגן-מיכאל בחברה זו, ששווי השוק שלה הוא 951 מיליוני ש"ח. 380 מיליון ש"ח היו מכירות הקבוצה במחצית הראשונה של השנה (לעומת 324 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד), ואלה הותירו בתקופה זו רווח נקי בסך 43.8 מיליון ש"ח.

 

214 מיליון ש"ח בגבת מכירותיה של פלסטרו מערכות השקיה (גבת), במחצית הראשונה של השנה, היו 214.3 מיליון ש"ח (לעומת 174 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד), אך התוצאות העסקיות של החברה-בת באוסטרליה, ועלייה חדה במחירי חומרי הגלם, שגרמה לירידה בשיעור הרווח הגולמי - יצרו הפסד של 3 מיליון ש"ח לגבי תקופה זו. בין 9 ל-11 מיליון אירו תשלם פלסטרו-ספרד בעד רכישת פעילות השקיה של שתי חברות ספרדיות, שיחזקו את נוכחות החברה באירופה וצפויות, להערכת החברה, לתרום למכירותיה כ-15 מיליון דולר בשנה.

 

212 מיליון ש"ח במעברות הכנסות מוצרי מעברות במחצית הראשונה של השנה, לעומת 174 מיליון בתקופה המקבילה - הותירו בחברה רווח נקי של 10 מיליוני ש"ח. החברה תשלם לבעלי מניותיה דיבידנד של 4.5 מיליוני ש"ח.

 

94 מיליון ש"ח בהזורע מחזור המכירות של פלסטופיל (הזורע), העוסקת בתחום יריעות פלסטיות גמישות לאריזה, גדל בחציון הראשון של השנה והגיע ל-94.1 מיליוני ש"ח, לעומת 81.7 בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי בתקופה זו הגיע ל-22.4 מיליון ש"ח. הרווח הנקי גדל אף הוא והגיע ל-6.6 מיליון ש"ח לעומת 3.5 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-88%. זאת ועוד: 3.5 מיליון דולר קנדי תשלם פלסטופיל לחברת ברמפטון הקנדית תמורת מכונה שתייצר יריעות גמישות משופרות, המיועדות ליצוא, לאריזה של בשר טרי ומעובד. החברה מקווה כי המכונה, שתגיע בתוך שבעה חודשים, תגדיל ב-3,000 טון לשנה את כושר הייצור של השיחול שלה.

 

10 מיליון אירו בנווה-אור מכירותיה של אורטל (נווה-אור), המייצרת מוצרים ביציקות לחץ מסגסוגת אבץ ומגנזיום, גדלו במחצית הראשונה של השנה לכדי 10.5 מיליוני אירו (לעומת 9.8 מיליוני אירו בתקופה המקבילה אשתקד). הרווח הנקי בחברה הסתכם ב-361 אלפי אירו בתקופה זו. קיבוץ נווה-אור התקשר בעסקה עם תדירגן הבורסאית, למכירת אחזקותיו בחברה (73%) תמורת 22.4 מיליון ש"ח. העסקה כפופה להתקיימות תנאים נוספים. ההתקשרות עם תדירגן נעשתה לאחר שההסכם מפברואר השנה, לפיו תרכוש אינספייר את אחזקות קיבוץ נווה-אור באורטל יציקות לחץ, בוטל בהסכמה משותפת של הצדדים.

 

27 מיליון ש"ח בכינרת במחצית השנה הראשונה הגיעה חופית (כינרת), המייצרת מיכלי פלסטיק, שוחות בקרה וביוב, למכירות בסך 27.3 מיליון ש"ח (לעומת 23 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד). לאחר הפסד של כ-2.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה, היא עברה לרווח של 0.6 מיליון ש"ח.

 

147 מיליון ש"ח ביזרעאל למעלה מ-40% מהשוק העולמי של רובוטים לבריכות פרטיות מחזיקה מיטרוניקס (יזרעאל), שאחזקות הקיבוץ בה הן כדי 79%. הכנסות החברה במחצית השנה הראשונה הסתכמו ב-147.5 מיליון ש"ח (גידול של 20.5% לעומת המחצית המקבילה אשתקד), והן הותירו בידיה רווח נקי של 41 מיליוני ש"ח.

 

110 מיליון ש"ח בגניגר יצרנית יריעות פוליאתילן לשימושים חקלאיים, גניגר, סיימה את המחצית הראשונה של 2006 במכירות בסך של 110.5 מיליון ש"ח (מתוכם 33.7 מיליון ש"ח בישראל), המהווה גידול של 21% לעומת המחצית הראשונה של השנה הקודמת. הרווח הנקי הסתכם ב-2.178 מיליוני ש"ח. יו"ר הדירקטוריון, וחבר דירקטוריון נוסף, זכו במענק כולל של 400 אלפי ש"ח בגין תרומתם להליך ההנפקה של החברה בפברואר 2006. ועדת התגמול של הדירקטוריון אישרה לאחרונה להקצות כתבי אופציה ל-11 עובדים בכירים בחברה. ההטבה הכוללת הגלומה באופציות מגיעה לסך של 820 אלפי ש"ח.

 

מיץ ממוזג

 

הממונה על ההגבלים העסקיים אישרה את מיזוג גן-שמואל מזון עם גניר (הקיבוצים גת ובית-ניר). הממונה ציינה כי המיזוג הוא איחוד פעילויות של גן-שמואל וגניר, וכי פעילותן הממוזגת של החברות תוכל לתרום ליעילותן בבואן להתחרות בשווקים בחו"ל.

 

ובינתיים, בשמיר

 

שלא"ג תעשיות בע"מ (שמיר) מוכרת את מלוא אחזקותיה בחברת נירקו אחזקות תמורת 27 מיליון דולר, לחברת ניסן תעשיות רפואיות. אם לא יעלה בידי ניסן להשיג את המימון הדרוש לעסקה בתוך 75 ימים, היא תשלם לשלא"ג פיצוי מוסכם של 400 אלף דולר. חברת נירקו מחזיקה בחברת ספאנטק הבורסאית, העוסקת בייצור בדים לא-ארוגים.

 

הרבעון השני השנה העלה את הכנסות שמיר אופטיקה (שמיר), המייצרת ומשווקת עדשות רב-מוקדיות, לסך של 24.7 מיליון דולר, גידול של 22% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. לנוכח עלויות הפעילות החדשה בתורכיה ובצרפת קטן הרווח הנקי לסך של 1.7 מיליון דולר ברבעון זה. טרם ברורה השפעת אירועי הצפון על פעילות החברה, לנוכח העובדה שחברי שמיר שהו לא-מעט במקלטים במהלך חודש המלחמה.


 מסמכים חדשים בעיתונות תנועתית וכלליתעיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים