מתח גבוה במצובה - קיבוץ מצובה מבקש שבית המשפט יחייב את חברת החשמל להגיע עם החשמל עד בתי החברים בקיבוץמתח גבוה במצובה

יעקב לזר

 

 


קיבוץ מצובה מבקש שבית המשפט יחייב את חברת החשמל להגיע עם החשמל עד בתי

החברים בקיבוץ. מכיוון שהדבר מצריך החלפת הרשת הפנימית, חברת החשמל מסרבת.

זה יהיה פסק דין תקדימי

 

קיבוץ מצובה, שכנהוג במרבית הקיבוצים, מקבל את החשמל במתח גבוה מחברת החשמל

ומספק אותו במתח נמוך לבתי החברים, פנה לבית המשפט המחוזי בחיפה, בבקשה למתן צו שיחייב

את חברת החשמל לחבר את בתי המגורים של הקיבוץ ישירות לרשת החשמל. בעתירה שהוגשה על

ידי הקיבוץ ושלושה עשר מתושביו, חלקם חברים וחלקם שוכרי דירות, מתבקש ביה"מ להורות כי

חברת החשמל תגיע עם החשמל עד בתי החברים, וכל אחד מחברי הקיבוץ ותושביו יירשם כצרכן.

לטענת העותרים, רשת החשמל הפנימית מיושנת מאוד ובלתי בטיחותית, ועל חברת החשמל

להחליפה ברשת אחרת. העיתון "גלובס" שדיווח על כך, מסר כי נציגי הקיבוץ דנו בנושא עם חברת

החשמל, אולם החברה מסרבת להיענות לפנייתם, מכיוון שהדבר יחייב אותה לחדש את רשת חשמל

בתחומי הקיבוץ בעלות שבין 2 ל-5 מיליון שקל. חברת החשמל מוכנה להקים את הרשת, ובתנאי

שהקיבוץ יישא בעלות ההקמה.

 

בכתב התביעה, שהוגש באמצעות עו"ד רון רוגין נטען, כי כיום יש במצובה הפסקות חשמל תכופות

הנמשכות שעות רבות, והתושבים מחויבים בתעריף הגבוה לעתים ב-25% מהתעריף הנהוג בחברת

החשמל. הקיבוץ גורס, כי חוק החשמל מחייב את החברה הפועלת כמונופול לחבר את בתי הקיבוץ

לרשת, וכי הסדר אספקת החשמל הקיים עומד בסתירה להוראות חוק משק החשמל. מכיוון שחלק

גדול מהקיבוצים סובלים מבעיה דומה, יהווה פסק הדין שיינתן על ידי בית המשפט תקדים חשוב.

חברת החשמל טרם הגיבה.

עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים