הרחבה לסביבה

תחיה שירן


בקיבוץ בית-ניר תיבנה שכונת הרחבה בלב שמורת טבע

ברוכים הבאים למרחב הביוספרי

 

ההרחבה הראשונה ב"מרחב הביוספרי" מתבצעת בקיבוץ בית-ניר, שם תיבנה שכונה חדשה של 138 בתים צמודי קרקע, בשטח של חצי דונם כל אחד, בבנייה מרוכזת המאפשרת בחירה בין דגמים אחדים לבין "בנה ביתך". השכונה תיבנה בצמוד לקיבוץ, והמגורים בה יכללו שימוש בשירותי הקהילה שלו.

 

השכונה מיוחדת לא רק משום שהיא משתלבת בתוך שמורת טבע, אלא גם כי - לראשונה בישראל - יתקיימו בה שיתוף ומעורבות של התושבים עם עקרונות המרחב הביוספרי (בין השאר באמצעות הכשרתם לכך במרכזי חינוך), והגברת מודעות הקהילה לבעיות סביבתיות.

 

המרחב הביוספרי הינו יישות מרחבית המכילה מרכיבי נוף טבעי ונוף אנושי כיחידת התייחסות אחת, המחייבת את שני הצדדים. המערכת הטבעית זוכה להגנה, אולם תוך התייחסות והתחשבות מושכלת בצורכי האדם ובתרבותו באזור. מנגד, מחויבות האוכלוסיות האנושיות החיות במרחב הביוספרי לקבל על עצמן מגבלות ונורמות התנהגות כלפי הסביבה הטבעית.


 מסמכים חדשים בעיתונות תנועתית וכלליתעיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים