הסדר צפוני

אריק בשן


קיבוץ משגב עם

הסדר חובות (פרטני) לקיבוץ משגב-עם * ותודה למג"ע וקמ"ע

 

לא המלחמה, כנראה, הייתה זו שזירזה את הסדר הנושים אליו הגיע בשבוע שעבר משגב-עם עם נושיו: הבנקים, ספקים וגורמי האזור. "מתנותיה" - פגיעה ישירה בלול העופות, ב"שטחים פתוחים" בשכונת מגורים, בשטחי הגד"ש, המטע והכרם - לא גרמו לנושיו הקשוחים של הקיבוץ להתרכך. אבל מעכשיו, המגע יהיה לפחות עם "נושים משלנו", גורמים ידידותיים יותר, שכמו במקרה הקודם של ניר-עם - כך סבורים במשגב-עם - מבטיחים הרבה פחות חיכוכים.

 

אולי המיוחד בהסדר הפרטני של משגב-עם, קיבוץ חדל פירעון בשנים האחרונות, הוא שילוב קרן קמ"ע של התק"ם, בפעם השנייה בתולדותיה, כגוף פיננסי מלווה שתרם להשגת ההסדר המיוחל. מדובר על העמדת הלוואה בסדר גודל של 2.5 מיליון ש"ח מתוך סך של 10.6 מיליון ש"ח, שגויסו לצורך השלמת ההסדר - שבמסגרתו רכש ארגון מג"ע (משקי גליל עליון) מהבנקים (הלאומי, הפועלים ומזרחי) את חובו של הקיבוץ, 12 מיליון ש"ח, בהנחה של % 45. הבנקים ויתרו על 5.4 מיליון ש"ח, מג"ע העביר לרשותם 6.6 מיליון ש"ח, ובנוסף הלווה לקיבוץ 2 מיליון ש"ח לצורך עמידה בהתחייבויותיו כלפי ספקים. 4 מיליון ש"ח נוספים הועברו למועצה האזורית "הגליל העליון", גם הם מיועדים לצורכי משגב-עם.

 

מול כל אלה קיבל מג"ע לבעלותו את ענפי הלול והגד"ש לתקופה של עשר שנים. הלול הושכר למשחטה האזורית והגד"ש יופעל על-ידי גד"ש אזורי משותף, כשהתמורות אמורות לשרת את חוב הקיבוץ למג"ע. אחיק ברלוי, מנכ"ל ארגון הקניות, סבור שההסדר - שנסגר בעקבות מו"מ מפרך שנמשך כשנתיים - נותן מענה לדרישות הבסיסיות של הקיבוץ, ובעיקר מחק לחלוטין את חובו לבנקים. גם אלי בן-עמי, יו"ר משגב-עם והמנהל העסקי שלו, מציין בראש ובראשונה את הסרת שיעבוד הבנקים מכל שטח המחנה, דבר שיאפשר התקדמות משמעותית בסוגיית שיוך הדירות ובהיבטים נוספים. בנוסף, אומר בן-עמי, מבטיח ההסדר שאמצעי הייצור (הלול והגד"ש) יוחזרו לקיבוץ, ללא תנאי, לאחר עשר שנים. המדגה (שהושכר לניר-דוד) והמטע (שהושכר למנרה), לצד תמורות שיתקבלו מהמפעל, "שיאון", אליו הוכנס שותף - יותירו בידי הקיבוץ "פירות נכסים" שיאפשרו קיום סביר לקהילה, לדברי בן-עמי, הגם שלצערו טרם נמצא הסדר פנסיוני לחברים. _________


עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים