בעלבתים בגעתון - סיימו הליך שיוך דירות
בעלבתים בגעתון

אריק בשן

 

 


געתון הוא הקיבוץ השלישי שהצליח לסיים את הליך שיוך הדירות

מצטרף (בשעה טובה) לגשר-הזיו ולקדרים

 

השבוע צוידו חברי געתון במכתב המפנה אותם למינהל מקרקעי ישראל כדי לקבל, בשעה טובה, את "המפתחות" לדירתם המשויכת. לא עוד "בני רשות" על נכס הקיבוץ, אלא "בעלבתים" שהדירה בחזקתם. האקט הפורמאלי האחרון תבע השקעה סמלית: תשלום דמי פתיחת תיק (כ-2,500 ש"ח) והתחייבות חתומה לפיה מאשר כל חבר, כי בינו לבין הקיבוץ יש חוזה ויתור על "דמי עזיבה" והסכמה למערכת איזון והתחשבנות בין החברים לבין עצמם. אבל חוץ מזה - מעבר להשקעות המתחייבות מהפיכת "המגרש" למשהו ראוי יותר למגורים - פטורים, כידוע, יושבי "קו העימות" בצפון אפילו מתשלום בגין היוון הקרקע (3.75%), שמחירה עבורם הוא אפס.

 

געתון הוא הקיבוץ השלישי שהצליח לחלוף מעל משוכת השיוך, אחרי גשר-הזיו וקדרים. עופר אדר, חבר הקיבוץ - מי שהוביל את התהליך המקומי בתקופת כהונתו כמזכיר והיום משמש כראש המטה לשיוך בתנועה - מספר כי מסלול השיוך בגעתון החל בשנת 2001. "התהליך עבד יפה. ישבנו עם כל משפחה בנפרד, הסברנו ושכנענו. הכול נעשה בהליך פנימי, לא הזדקקנו לבוררות חיצונית כלשהי". ויש גם "מוצרים נלווים" לשיוך, מציין אדר: "קלטנו כעשרים משפחות חדשות ואנחנו נמצאים היום בעיצומה של בניית שכונה חדשה של הבנים".

 

ש: ומה סיכמתם לגבי "סחירות הנכס"?

עופר אדר: "לקיבוץ זכות סירוב ראשונה. כל משפחה חתומה על שטר מתנה שבו היא מתחייבת לבצע פעולות עסקיות לגבי הדירה רק על-פי הכללים שנקבעו".

 

בתוך חודשים מספר, מאמין אדר, יצטרפו אל משלימי השיוך לפחות שנים-שלושה קיבוצים מהגליל העליון ואחד מהגליל המערבי. את שמותיהם, וזה עניין של זהירות, מעדיף אדר שלא לחשוף בעיתוי הזה. _________


עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים