חברי געתון נשלחו למינהל - הסתיים תהליך שיוך דירותחברי געתון נשלחו למינהל

יעקב לזר


געתון הוא הקיבוץ השלישי שבו הסתיים תהליך שיוך דירות. הביי-פרודקט: 17 משפחות של בני קיבוץ שהתקבלו לחברות ובונים בגעתון את ביתם

 

מרבית חברי געתון פתחו בשבועות האחרונים תיקים במינהל ושילמו את שנדרש מהם כדי לשייך לעצמם את דירותיהם. בכך הופך געתון לקיבוץ השלישי, אחרי קדרים וגשר הזיו, שבו מתבצע שיוך דירות הלכה למעשה.

 

התהליך עצמו החל ב-2001 והוא התבצע לפי החלטה 751. בגעתון 100 בתי אב, והוא מוגדר כיישוב קו עימות. תהליך הפרצלציה היה בו יחסית פחות מסובך מאשר בקיבוצים אחרים, משום שאין בו בתי רכבות של ארבע דירות, או בתי קומותייים. המגרשים שנתנו לחברים הם בין 450 ל-650 מ"ר.

 

"אפשר לחלק את התהליך אצלנו לשניים", אומר עופר אדר, יו"ר המטה לשיוך דירות בתנועה הקיבוצית וחבר געתון. "ראשית בוצע התהליך התכנוני ואחריו נבנה מהלך איזון בין החברים, שלקח בחשבון מצד אחד את דמי העזיבה, ומול זה את ערך הנכס שהחבר מקבל. כתוצאה מהתהליך התכנוני התפתח במקביל תהליך של קליטת בנים. נבנית היום שכונה לבנים בתוך הקו הכחול, לכ-17 משפחות של בנים שהתקבלו לחברות בקיבוץ. זוהי אחת התוצאות היותר חיוביות של תהליך שיוך הדירות. מבחינתנו התהליך הפנימי הסתיים, ועכשיו הדברים בידיים של המינהל".
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים