להבות של צמיחה

קרני עם-עד


תנופת קליטה של בנים וחברים חדשים בלהבות-חביבה

 

קיבוץ להבות-חביבה יכול לרשום לעצמו "שיא". בתוך חודשיים הוכפל מניין חברי הקיבוץ ב-25%. בשני סבבים - האחד לפני כחודשיים והשני לפני שבוע - נוספו לקיבוץ, שמספר חבריו היה 113, עוד 31 חברי קיבוץ חדשים ועוד 72 ילדים ונערים. גל הקליטה הנוכחי כולל שבע משפחות של בנים חוזרים, והשאר תושבים שבחרו לבנות את ביתם בתחומי "הקו הכחול" של להבות-חביבה. על-פי המודל - שגובש על-ידי ועדת הקליטה, יו"ר ועד ההנהלה שרון שלזינגר, עו"ד צפריר בן אור, מרכז המשק אורי בז'רנו ומזכירת הקיבוץ איילת גלס - מממן החבר החדש את בניית ביתו על מגרש ריק או משפץ מבנה קיים, כולל תשלום עבור תשתיות, והופך לחבר לכל דבר ועניין. חלק מהחברים החדשים עדיין לא מתגוררים בקיבוץ, והם יעברו אליו רק עם השלמת הבנייה של ביתם. נכון לעכשיו הם מוגדרים כ"חברים בחופשה".

 

אורי בז'רנו (מי-עמי, מנכ"ל "מפעלי גרנות"), מרכז המשק בלהבות-חביבה: "לקבלת החברים החדשים קדמה עבודת הכנה יסודית, שכללה מבחנים וראיונות שונים. חברי הקיבוץ התוודעו למשפחות בעזרת חוברת שהציגה בצילום ובכתב את המועמדים להצבעה, סרט שהוקרן בערוץ המקומי, מפגש של המשפחות עם החברים. היו כאלה שלא עברו את משוכת המיונים, אבל כל מי שעלה להצבעה גם עבר אותה ברוב מיוחס. בתוך התהליך הזה דאגנו גם לעגן את זכויות החברים הוותיקים, שכוללות זכויות פנסיה וותק. כמו כן החלטנו לאפשר לאחד מבניה של משפחה לחזור לקיבוץ ולהפוך לחבר מן המניין".

 

איילת גלס (פלמחים), מזכירה ומנהלת הקהילה בלהבות-חביבה: "הקליטה האחרונה תשנה באופן דרמטי את המצב הדמוגראפי של להבות-חביבה. ויש פוטנציאל לגל קליטה נוסף בעתיד הקרוב. כבר בחג שבועות האחרון ניתן היה לראות את השינוי. בני הקיבוץ וחבריו הרימו כאן חג מושקע לתפארת. רק שיימשך ככה".
 _________


עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים